Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Univerzita 3. věku → O Univerzitě třetího věku na VŠCHT Praha
iduzel: 43714
idvazba: 47866
šablona: stranka_ikona
čas: 25.4.2024 17:14:31
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 43714
idvazba: 47866
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'cv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/u3v/o-univerzite-tretiho-veku-na-vscht-praha'
iduzel: 43714
path: 1/943/50316/947/955/43714
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

O Univerzitě třetího věku na VŠCHT Praha

Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze má výuka seniorů mnohaletou tradici. Probíhala již před rokem 1989, pochopitelně jinou formou a za jiných podmínek než nyní. Počátkem devadesátých let byla výuka seniorů obnovena nejprve na Fakultě potravinářské a biochemické technologie, následně se připojily i ostatní fakulty školy. V současné době jsou jednotlivé programy (kurzy) realizovány na všech čtyřech fakultách školy. Výuka probíhá za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

O studium je ze strany seniorů neustále velký zájem. Smyslem a posláním kurzů je poskytnout základní úroveň znalostí (a dovedností) ve vyučovaných oborech a seznamovat starší studenty s aktuálními novinkami a zajímavostmi. Podstatná je i skutečnost, že vzdělávání seniorů zaměřené na současné trendy ve společnosti je prevencí jejich určitého posunu na okraj společenského dění a ztrátě kontaktu s okolím. Populární  forma výuky, specifická pro práci se seniory, umožňuje představit naše obory způsobem, který pomáhá překonat zažitý odpor laické veřejnosti vůči „chemii“ jako takové.

V neposlední řadě senioři získávají kromě doplnění své kvalifikace i nové kontakty mezi sebou navzájem a nacházejí smysluplné vyplnění svého volného času kontaktem s vysokoškolským prostředím. 

Výuka seniorů je velmi příjemná a podnětná i pro pedagogy, kteří se setkávají s neobyčejným zájmem a zodpovědností těchto studentů a mají možnost vnímat jejich názory a životní zkušenosti. O zájmu studentů svědčí i ta skutečnost, že jejich věkové spektrum je velmi široké - od „čerstvých“ důchodců po osoby ve věku přes devadesát let. Vždy se jedná o lidi velmi aktivně žijící, a to bez ohledu na jejich fyzickou kondici. Velmi zajímavým postřehem je skutečnost, že studenti nejsou jen „pražáci“ z nejbližšího okolí, ale jedná se i o mimopražské účastníky, kteří dojíždějí na výuku z míst vzdálených až 100 km.

Na jednotlivých fakultách VŠCHT Praha probíhají následující studijní programy:

 

Rozsah výuky je většinou dvě až tři hodiny týdně, a to buď v pravidelných týdenních cyklech, nebo formou přednášky jednou za čtrnáct dní v ekvivalentu čtyř vyučovacích hodin. Výuka probíhá v odpoledních hodinách ve všední dny v budovách VŠCHT Praha.

Výuku zajišťují akademičtí pracovníci VŠCHT Praha a externí spolupracovníci - odborníci z příslušných oborů. Dále se počítá i se zapojením studentů vyšších ročníků studia a doktorandů do výuky.

Integrovaný projekt všech čtyř fakult je v souladu s dlouhodobým záměrem VŠCHT i zainteresovaných fakult v oblasti programů celoživotního vzdělávání. Jedním z cílů projektu je navázání a udržování kontaktu těchto studentů Univerzity třetího věku s pedagogy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a dalšími odborníky ze spolupracujících institucí a odborníky z praxe. Kontakt se studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří se do výuky seniorů také zapojují, je pro obě tyto skupiny prospěšný a podnětný. Senioři přijdou do kontaktu s „mládeží“ a studenti zase názorně zjišťují, jak je možné být i v důchodu svěží.

Aktualizováno: 15.8.2018 16:40, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi