Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Univerzita 3. věku → S počítačem přátelsky od A do Z
iduzel: 970
idvazba: 1253
šablona: stranka_ikona
čas: 29.6.2022 02:15:07
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

S počítačem přátelsky od A do Z

Informace o přijímacím řízeníAlena Křivská, tel.: 220 444 167

Rozsah kurzu

4 semestry (po 14 týdnech), 2,5 hodiny týden

Anotace kurzu

V kurzu S počítačem přátelsky od A do Z by se senioři, kteří se dosud s počítačem příliš nekamarádili, měli naučit používat jej pro své potřeby v běžném životě, pro komunikaci, i k práci s internetem. Kurz je zaměřen prakticky a klade důraz na zvládnutí práce na počítači do takové úrovně, která absolventům umožní dále své znalosti a dovednosti samostatně rozvíjet. Během kurzu si senioři prakticky vyzkouší i nainstalovat na počítač operační systém Windows a aplikace a vyměnit v počítači některé součástky (paměť, pevný disk, DVD mechaniku). Studenti se seznámí i s prací na chytrých mobilech a tabletech.

Kromě níže uvedené náplně kurzu je možné do výuky zařadit i další kratší bloky dle zájmu studentů.

Náplň kurzu

1. semestr

 • Základy operačního systému MS Windows
 • Práce se soubory a složkami v počítači i na přenosných médiích
 • Základy práce s aplikacemi, které jsou součástí operačního systému
 • Elektronická pošta, pošta s přílohami, hromadná pošta.
 • Rizika při práci s e-mailem a internetem, viry, antivirové programy
 • Internet jako zdroj informací, hledání, ukládání informací, výstřižky, nákupy
 • Práce s texty (MS Word, Open office Writer - srovnání)
 • Možnosti automatizace dokumentů
 • Tisk dokumentů, převod do PDF a zpět.

 

2. semestr

 • Opakování z 1. semestru
 • Dokončení práce s textovými editory, některé další (pokročilejší) možnosti.
 • Práce s tabulkovým kalkulátorem (MS Excel, Open office Calc)
 • Práce s tabulkami, formátování, tisky, tvorba grafů
 • Práce se seznamy, databázovými tabulkami, třídění, výběr dat, souhrny
 • Jednoduché výpočty, základní matematické nástroje Excelu/Calcu
 • Propojení dat, grafů do textového editoru/prezentací
 • Použití pakovacích programů (Winzip, Winrar)

 

3. semestr

 • Opakování z předchozích semestrů
 • Prezentace na počítači
 • Využití existujících dokumentů, obrázků, grafů, fotek, hudby při tvorbě prezentací
 • Základy práce s obrázky, fotografiemi, hudbou
 • Animace, ozvučení, automatický běh prezentací; odesílání a komprimace prezentací

 

4. semestr

 • Opakování látky z předchozích semestrů
 • Vypalování CD a DVD (příslušenství Windows, Nero Express)
 • Instalace počítače: operačního systému, aplikací, odinstalování aplikace – praktické cvičení na testovacích počítačích
 • Částečné rozebrání počítače, výměna pevného disku, DVD mechaniky, paměti – praktické cvičení na testovacích počítačích
 • Komunikace přes počítač, sociální sítě (Skype, Facebook)
 • Opakování, doplnění a prohloubení znalostí z předchozích semestrů
 • Práce s chytrými mobilními telefony a tablety, šikovné aplikace, instalace/odinstalace aplikací, čištění úložiště, antiviry, přenos souborů z/do počítače
 • Pouze v případě, že jde o pokročilejší kurz a studenti mají o tuto problematiku zájem:
  • Jednoduché relační databáze, použití a tvorba (MS Access, Base Open Office)
  • Práce s databázovými tabulkami, jejich definování, import/export dat
  • Formuláře
  • Sestavy
  • Tisky

Forma výuky

Výuka probíhá v počítačové učebně. Vyučující vždy vyloží danou problematiku (s využitím datového projektoru a interaktivní tabule) a studenti pak samostatně nebo ve skupinách řeší zadané úkoly s možností individuálních konzultací. Vyučující přistupuje ke studentům individuálně a řeší s nimi případné problémy.

Každý semestr je ukončen individuální prací, kterou studenti odevzdávají v elektronické formě (podívejte se na ukázku prací současných studentů).

Studenti obdrží k probírané tématice zakoupené studijní pomůcky a učiteli vytvářené studijní materiály a poznámky z hodiny psané na interaktivní tabuli.

Probíranou tématiku si mohou studenti procvičovat mimo pravidelnou výuku, a to v počítačové studovně VŠCHT (počítače vyhrazené pro studenty U3V) nebo v počítačové učebně FCHT v době, kdy tam neprobíhá výuka.

Historie kurzu

Kurz vznikl na základě zájmu studentů kurzu „Chemie a živý organismus“ v roce 2008, jehož součástí je i krátké seznámení s počítači, o další výuku na počítačích. První běh byl zahájen v září 2009.

Další běhy kurzů se z kapacitních důvodů (lektoři a učebny) zahajují vždy jednou za dva roky, tj. vždy v září lichých roků.

Garant kurzu

Školícím pracovištěm a garantem kurzu je Ústav organické technologie VŠCHT Praha, Ing. Zina Valášková, CSc.

Výukové materiály

Budou vytvářeny průběžně a rozdávány studentům v průběhu kurzu.

Aktualizováno: 20.8.2018 17:21, Autor: Ing. Zina Valášková, CSc.

Počet přijímaných uchazečů

Počet uchazečů přijímaných do 1. semestru je omezen kapacitou počítačové učebny a činí maximálně 24 studentů. Výuka bude přizpůsobena úrovni přihlášených studentů (studenti nebudou rozděleni na začátečníky a pokročilé). 

Další kurz bude zahájen v září 2021. Pokud někdo již absolvoval tento nebo podobný kurz, a chce si zopakovat pouze některý semestr, je to možné po domluvě s garantem kurzu, který ověří potřebné znalosti.

×

Přihlášení ke studiu

Máte-li zájem kurz studovat a splňujete podmínky k přijetí, vyzvedněte si na adrese

Sekretariát Ústavu organické technologie VŠCHT Praha
Alena Křivská
Technická 5
166 28 Praha 6

přihlášku (nebo si stáhněte její elektronickou formu) a vyplněnou s originálem podpisu zašlete poštou nebo doneste tamtéž nejpozději do konce května v roce zahájení.

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi