Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Univerzita 3. věku → Život s počítačem
iduzel: 968
idvazba: 1251
šablona: stranka_ikona
čas: 21.1.2019 17:15:12
verze: 4545
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Život s počítačem

Informace o kurzu

Smyslem programu je poskytnout posluchačům ucelené znalosti a dovednosti z oblasti využití počítačů v běžném životě.

Kurz je tříletý. Posluchači se mohou zapsat do 1. ročníku a studovat celý kurz nebo pokud mají základní znalosti a s počítačem umí, mohou si vybrat a nastoupit přímo do 2. ročníku nebo 3. ročníku. (více informací o obsahu výuky v jednotlivých ročnících najdete níže na této stránce).

Posluchači kurzu mohou získat kancelářský balík programů Microsoft Office zdarma. Pro posluchače 3. ročníku máme připravené digitální fotoaparáty k zapůjčení.

PŘIHLAŠTE SE CO NEJDŘÍVE!

Jméno Telefon Místnost
Ing. Jana Finkeová, CSc. 220 444 295 A 333 Jana.Finkeova@vscht.cz

 

→ Informace pro uchazeče 
→ Informace pro studenty 

Informace o přijímacím řízení

Jméno Telefon Místnost
Hana Svobodová 220 443 891 B 02 Hana2.Svobodova@vscht.cz

Vyučující

Jméno Telefon Místnost
Ing. Jana Finkeová, CSc. 220 444 295 A 333 Jana.Finkeova@vscht.cz
Ing. Vladimír Hanta, CSc. 220 444 212 A 330b Vladimir.Hanta@vscht.cz
doc. Ing. Miloš Kmínek, CSc. 220 444 296 A 330e Milos.Kminek@vscht.cz
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. 220 444 259 A 330c Iva.Nachtigalova@vscht.cz
Ing. Petra Slavíková 220 444 027 A 334 Petra.Slavikova@vscht.cz
Ing. Jitka Kopecká 220 443 020 B 318 Jitka.Skodova@vscht.cz

Aktuální rozvrh kurzu

Zahájení výuky bude pravděpodobně v týdnu od 17. 9. 2018.
Posluchárna A40, budova A, 4. patro.

ročníky první hodina čas
1. ročník úterý 16 h
2. ročník čtvrtek 16 h
3. ročník středa 17 h

Výuka trvá 3 vyučovací hodiny.

Kurz Život s počítačem

Pro seniory, kteří si chtějí osvojit základní práci na PC, nabízíme studijní program Život s počítačem. Tento program je nejstarším programem U3V při VŠCHT Praha, první běh byl zahájen v roce 2004 a od té doby jej absolvovalo přes 220 posluchačů. Přestože je tento počet v porovnání s programy jiných univerzit, jejichž nabídka rok od roku roste, relativně malý, zájem o studium vysoce převyšuje počty přijímaných. Vždy jsme preferovali a stále preferujeme osobní přístup ke každému posluchači po celou dobu jeho studia, který lze realizovat jen v menších studijních skupinách.

Pro koho je program určen

Smyslem programu je poskytnout základní úroveň znalostí a dovedností z oblasti využití počítačů v běžném životě zejména těm seniorům, kteří v průběhu své ekonomické aktivity počítače nepoužívali a neznalost práce s nimi jim chybí. Program je zaměřen prakticky a klade důraz na zvládnutí práce na počítači do takové úrovně, která absolventům umožní dále své znalosti a dovednosti samostatně rozvíjet.

→ Informace pro uchazeče 
→ Informace pro studenty 

Obsah kurzu

Program Život s počítačem je tříletý a je členěn stejně jako u běžných vysokoškolských programů na letní a zimní semestry. Každý semestr má 14 týdnů, program běží 3 vyučovací hodiny týdně, zpravidla ve večerních hodinách (1 vyučovací hodina = 50 minut). Studijní plán programu zahrnuje různá témata s různým časovým rozsahem:

1. ročník
Seznámení s počítačem a operačním systémem Windows (3 týdny), správa souborů (3 týdny), vyhledávání na webu a používání typických webových aplikací (4 týdny), práce s elektronickou poštou (4 týdny), komprimace a zálohování dat (3 týdny), práce s textem (11 týdnů)

2. ročník
Práce s tabulkovými daty (10 týdnů), základy počítačové grafiky (4 týdny), vektorové kreslení (6 týdnů), antivirové programy (1 týden), vytváření elektronických prezentací (7 týdnů)

3. ročník
Základy digitálního fotografování (13), zpracování, tisk a publikování digitálních fotografií (10 týdnů), práce s databázemi (4 týdny)

Témata se procvičují na softwarech, které jsou standardní součástí operačního systému, volně šiřitelných softwarech (7-zip, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat) anebo komerčních, pro posluchače U3V cenově dostupných softwarech (MS Office, Nero Express, Zoner Photo Studio).

Každý semestr posluchači končí minimálně jednou individuální prací, kterou odevzdávají v elektronické formě. 

Garant kurzu

Školícím pracovištěm a garantem kurzu je Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha.

 

P5281166-u
PA040359-ut10x15
PA040363-ut10x15
vyuka06
vyuka12
zakonceni07
zakonceni10

Aktualizováno: 5.6.2018 13:07, Autor: Jana Finkeová

Počet přijímaných uchazečů

Počet uchazečů přijímaných do 1. semestru je omezen kapacitou počítačové učebny a činí 25 studentů.

×

Přihlášení ke studiu

Máte-li zájem kurz studovat a splňujete podmínky k přijetí, vyzvedněte si na adrese

Děkanát Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6

přihlášku (nebo si stáhněte její elektronickou formu) a vyplněnou zašlete tamtéž co nejdříve.

→ Aktuální informace pro uchazeče 

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi