Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Odborné kurzy (profesní, certifikační) → Sustainability management
iduzel: 59323
idvazba: 69831
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 25.10.2021 03:30:35
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/?event-type=sustainability-management
branch: trunk
Obnovit | RAW

Sustainability management

Cíle udržitelného rozvoje

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze pořádá kurz celoživotního vzdělávání s názvem Sustainability management.

Kurz je určený zejména pracovníkům zodpovědným za oblast strategie a rozvoje, CRS, udržitelnosti a životního prostředí nebo marketingu a PR ale i dalším zájemcům.

Udržitelnost není jen morálním apelem,  je to i velká příležitost.


 

V současné době je udržitelný rozvoj základním principem a prioritním cílem politik Evropské Unie. Témata udržitelnosti se stávají základním pilířem podnikání i státní správy. Agenda OSN do roku 2030 obsahuje 17 cílů udržitelného rozvoje, které platí pro všechny země a představují program rozvoje na následujících 15 let. Znalost managementu udržitelnosti se stává nedílnou součástí úspěšných business modelů. K naplňování celosvětově platné a uznávané Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje se zavázala i vláda České republiky Strategickým rámcem České republiky 2030 přijatým vládou v roce 2017.

Náplň kurzu celoživotního vzdělávání Sustainability management je zaměřená jak na průřezová témata a politiky podporující udržitelný rozvoj, tak na témata týkající se jednotlivých cílů udržitelného rozvoje. Kurz přinese účastníkům nejnovější informace a poznatky z oblasti udržitelného rozvoje a rovněž poukáže na nové příležitosti a souvislosti udržitelného podnikání.

Sustainability management je v dnešní době často diskutovaným tématem a organizace se stále častěji začínají aktivně věnovat tématům spojeným s udržitelností. Sustainability management integruje udržitelných principy podnikání v řadě aspektů, z nichž jsou na prvních místech témata ekonomická, sociální, environmentální i etická.

Zodpovědná organizace může svojí činností významně ovlivňovat své okolí. Pro uspokojivý rozvoj naší společnosti je tedy nezbytné, aby se komerční firmy, státní i neziskové organizace v rámci svého působení a aktivit chovaly odpovědně a udržitelně. Udržitelné chování organizací je spojeno s hodnotami a strategiemi firmy, které by měly být v souladu s principy udržitelného rozvoje a mít co nejnižší nepříznivý dopad jak na životní prostředí, tak na společnost.

Udržitelnost není jen současným morálním apelem, je to velká příležitost.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu,  Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva práce a sociálních věcí.

 ◳ loga-sd (png) → (originál)   

Odborný garant kurzu: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA.

Organizační zajištění kurzu: Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.

Rozsah kurzu: září 2021 – duben 2022, 11 celodenních výukových bloků, dvoudenní exkurze

Kurz probíhá dle harmonogramu vždy cca 1 za 3 týdny v pátek od 9:00 do 16:30. Mezi jednotlivými přednáškami je přestávka na oběd a dvě přestávky na občerstvení.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je podat aktuální informace a znalosti o tématech týkajících se udržitelného rozvoje a možnostech jeho implementace do činnosti organizací. Kurz je koncipován v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje (SDGs) definovaných programem OSN rozvoje na následujících 15 let. Nabyté znalosti mají napomoct účastníkům navrhnout a integrovat interní firemní strategie, hodnoty a zásady s cílem zajištění odpovědného chování ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje, tedy environmentálním, sociálním a ekonomickém.

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti i příležitosti v oblasti udržitelného rozvoje. Kurz je vhodný pro pracovníky zodpovědné za oblast strategie a rozvoje, CRS, udržitelnosti a životního prostředí nebo marketingu a PR. Kurz je vhodný i pro jednotlivce, kteří mají zájem o integraci principů udržitelného chování ve svém osobním životě nebo soukromých aktivitách.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát kurzu celoživotního vzdělávání.

Lokace

Pokud bude možná fyzická výuka, kurz bude probíhat v Konferenčním centru VŠCHT – Sázava.

V případě neutěšené pandemické situace bude kurz probíhat on-line přes aplikaci MS Teams.

Adresa:
VŠCHT – SÚZ, Chemická 952, Praha 4 – Kunratice
Areál vysokoškolských kolejí na Jižním Městě – kolej SÁZAVA

Spojení:

MHD – 5 min ze stanice metra Chodov, Opatov – bus č.177 a 193, zastávka VOLHA
Výborná dostupnost z dálnice D 1 ( od Brna exit 2 A )
Možnost využití velkého parkoviště vedle KC Sázava a hlídaného parkoviště.

Obědy: v blízkosti se nacházejí 3 restaurace a menza na kolejích Volha

Cena

39 000 Kč bez DPH
(v ceně je velké množství přednášek renomovaných akademiků a odborníků z praxe, drobné občerstvení během kurzu, exkurze).

Mediální partneři

 ◳ SystemyLogistikyCZ (png) → (výška 215px)

Přihlášení na kurz

Přihlašování na kurz probíhá pomocí elektronického systému níže na této stránce.

V případě zájmu či dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na e-mailu: trecakot@vscht.cz

Nejste zalogován/a (anonym)

Sustainability management

Jméno kurzu Termín Cena Přihlášení
Sustainability management 2021-2022 17. 9. 2021 - 22. 4. 2022 39000 Kč Akce je uzavřena

Sustainability management 2021-2022

Termín: 17. 9. 2021 - 22. 4. 2022
Místo konání:Konferenčním centru VŠCHT, Chemická 952, Praha 4 – Kunratice
Aktualizováno: 1.7.2021 15:39, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi