Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Odborné kurzy (profesní, certifikační) → Sustainability management
iduzel: 59323
idvazba: 69831
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 25.4.2024 16:06:47
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 59323
idvazba: 69831
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'cv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/kurzy-cv/sustainability-management'
iduzel: 59323
path: 1/943/50316/947/963/59323
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Sustainability management

Cíle udržitelného rozvoje

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze pořádá kurz celoživotního vzdělávání s názvem Sustainability management.

Kurz je určený zejména pracovníkům zodpovědným za oblast strategie a rozvoje, CRS, udržitelnosti a životního prostředí nebo marketingu a PR ale i dalším zájemcům.

Udržitelnost není jen morálním apelem,  je to i velká příležitost.

 

 

V současné době je udržitelný rozvoj základním principem a prioritním cílem politik Evropské Unie. Témata udržitelnosti se stávají základním pilířem podnikání i státní správy. Agenda OSN do roku 2030 obsahuje 17 cílů udržitelného rozvoje, které platí pro všechny země a představují program rozvoje na následujících 15 let. Znalost managementu udržitelnosti se stává nedílnou součástí úspěšných business modelů. K naplňování celosvětově platné a uznávané Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje se zavázala i vláda České republiky Strategickým rámcem České republiky 2030 přijatým vládou v roce 2017.

Náplň kurzu celoživotního vzdělávání Sustainability management je zaměřená jak na průřezová témata a politiky podporující udržitelný rozvoj, tak na témata týkající se jednotlivých cílů udržitelného rozvoje. Kurz přinese účastníkům nejnovější informace a poznatky z oblasti udržitelného rozvoje a rovněž poukáže na nové příležitosti a souvislosti udržitelného podnikání.

Sustainability management je v dnešní době často diskutovaným tématem a organizace se stále častěji začínají aktivně věnovat tématům spojeným s udržitelností. Sustainability management integruje udržitelných principy podnikání v řadě aspektů, z nichž jsou na prvních místech témata ekonomická, sociální, environmentální i etická.

Zodpovědná organizace může svojí činností významně ovlivňovat své okolí. Pro uspokojivý rozvoj naší společnosti je tedy nezbytné, aby se komerční firmy, státní i neziskové organizace v rámci svého působení a aktivit chovaly odpovědně a udržitelně. Udržitelné chování organizací je spojeno s hodnotami a strategiemi firmy, které by měly být v souladu s principy udržitelného rozvoje a mít co nejnižší nepříznivý dopad jak na životní prostředí, tak na společnost.

Udržitelnost není jen současným morálním apelem, je to velká příležitost.   

Odborný garant kurzu: prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA.

Organizační zajištění kurzu: Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.

Rozsah kurzu: září 2023 – duben 2024, 11 celodenních výukových bloků, dvoudenní exkurze

Kurz probíhá dle harmonogramu vždy cca 1 za 3 týdny v pátek od 9:00 do 16:30. Mezi jednotlivými přednáškami je přestávka na oběd a dvě přestávky na občerstvení.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je podat teoretické základy i aktuální informace o tématech týkajících se udržitelného rozvoje a možnostech jeho implementace do činnosti organizací.

Absolventi kurzu budou schopni navrhnout, vytvořit a implementovat firemní strategie, hodnoty a zásady udržitelnosti do činnosti organizací. Absolvování kurzu poskytne účastníkům kompetence potřebné pro kvalifikaci manažer udržitelnosti.

Obsah kurzu je koncipován v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje definovanými OSN pro následujících 15 let (SDGs) a pokrývá témata environmentálního, sociálního i ekonomického pilíře udržitelnosti.

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti i příležitosti v oblasti udržitelného rozvoje. Kurz je vhodný pro pracovníky zodpovědné za oblast strategie a rozvoje, CRS, udržitelnosti a životního prostředí nebo marketingu a PR. Kurz je vhodný i pro jednotlivce, kteří mají zájem o integraci principů udržitelného chování ve svém osobním životě nebo soukromých aktivitách.

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát kurzu celoživotního vzdělávání.

Lokace

Kurz bude probíhat v Green Table ve Florentinu.

Green Table

V případě neutěšené pandemické situace bude kurz probíhat on-line přes aplikaci MS Teams.

Adresa:
Green Table, Na Florenci 15, 110 00 Praha 1

Cena

46 000 Kč bez DPH
(v ceně je velké množství přednášek renomovaných akademiků a odborníků z praxe, drobné občerstvení během kurzu, exkurze).

Přihlášení na kurz

 

Přihlásit se

 

V případě zájmu či dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na e-mailu: trecakot@vscht.cz

Záštity

 ◳ zastity-2022 (png) → (originál)

Hlavní partner

 

 ◳ GT_logo_byVeolia_RGB (jpg) → (šířka 450px)

Mediální partner

Systemy Logistiky

Aktualizováno: 30.6.2023 23:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi