Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 59324
idvazba: 69832
šablona: stranka_ikona
čas: 19.9.2021 12:38:48
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Plán ročníku 2021–2022

Blok

Termín

Zaměření bloku

Přednášející

1

17. 9. 2021

Úvod do udržitelnosti

Politiky, nástroje a strategie

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, VŠCHT Praha

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, rektor VŠCHT Praha

J.E. Jukka Pesola, velvyslanec Finska v ČR

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., VŠCHT

Anna Pasková, M.A., MŽP

Radek Špicar, M. Phil., SP ČR

doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., VŠCHT Praha

doc. Dr. Phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., VŠCHT Praha 

Ing. Ivana Nová, Ph.D., Česká spořitelna

2

1. 10. 2021

Strategická komunikace, PR, greenwashing

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, VŠCHT Praha

doc. Dr. Phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., VŠCHT Praha

Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D., VŠCHT Praha

Mgr. Jan Marvan LL.M., Komerční banka

Mgr. Šimon Steffal, Mindset Mentors

Ing. Martin Klofanda, Impact Metrics

Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D., VŠCHT Praha

3

14. – 15. 10. 2021

Exkurze, vlastní projekty účastníků kurzu

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, VŠCHT Praha

Ing. Petr Kazda, Nadace partnerství

Ing. Stanislav Slanina, Ph.D., PEFC

4

5. 11. 2021

SDG 1 Konec chudoby

SDG 2 Konec hladu

Ing. Robin Maialeh, Ph.D., VŠCHT Praha

doc. Ing. Hana Středová, Ph.D., Mendelu

Ing. Ivana Nová, Ph.D., Česká spořitelna

doc. Ing. Tomáš Středa, Ph.D., Mendelu

Česká rozvojová agentura

Ing. Jiří Pekárek, CZSO

5

26. 11. 2021

SDG 3 Zdraví a kvalitní život

SDG 4 Kvalitní vzdělávání

SDG 5 Rovnost mužů a žen

MUDr. Jan Gojda, Ph.D., 3 LF UK, FNKV

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., CZP UK

Mgr. Radan Šafařík, Vláda ČR

Mgr. Michal Pitín, velvyslanectví Finska

Mgr. Kateřina Kotasová, ABAKUS

PhDr. Hana Stelzerová, Česká ženská lobby

6

10. 12. 2021

SDG 6 Pitná voda, kanalizace

SDG 7 Dostupné a čisté energie

Ing. Ondřej Beneš, PhD, MBA., LLM., VEOLIA ČR

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ ČR

doc. Ing. Bartáček Jan, Ph.D., VŠCHT Praha

doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D., Unipetrol

doc. Ing. Jan Macák, CSc., VŠCHT Praha

Ing. Jiří Vítek, JV Projekt

7

21. 1. 2022

SDG 8 Důstojná práce a ekonomický růst

SDG 9 Průmysl, inovace a infrastruktura

Ing. Petr Očko, Ph.D., MPO

Mgr. Milan Ščasný, PhD., IES FSV UK

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc., VŠCHT Praha

Mg.A Eliška Knotková, VŠCHT Praha

Ing. Renée Smyčková, Hospodářská komora

Ing. Petr Lebeda, Glopolis

Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., VŠCHT Praha

8

18. 2. 2022

SDG 10 Méně nerovnosti

SDG 11 Udržitelná města a obce

SDG 12 Odpovědná výroba a spotřeba

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA., VŠCHT Praha

doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., VŠCHT Praha

Ing. Robin Maialeh, Ph.D., VŠCHT Praha

Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., MPO

Ing. Petr Dovolil, Mott McDonald

Ing. Roman Čampula, CDV

Ing. Mgr. Michal Kuzmič, UCEEB

Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., VŠCHT Praha

9

11. 3. 2022

SDG 13 Klimatická opatření

SDG 14 Život ve vodě

SDG 15 Život na souši

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA., VŠCHT Praha

Mgr. Alexandr Ač, Ph.D., ÚVGZ AV ČR

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D., Mendelu

Ing. Stanislav Slanina, Ph.D., PEFC

Ing. Iva Zadražilová, Ph.D. , ABCERT

Ing. Petr Kazda, Nadace partnerství

10

1. 4. 2022

SDG 16 Mír, spravedlivost a silné instituce

SDG 17 Partnerství ke splnění cílů

RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D., VŠCHT Praha

PhDr. Miroslav Palansky, M.A., Ph.D., IES FSV UK

Mgr. Adam Gromnica, MPSV

Ing. Ivo Marcin, Ph.D., MBA, SFŽP

Ing. Alžběta Plachá, TAČR

11

22. 4. 2022

Prezentace projektů účastníků kurzu

Příklady úspěšného využití udržitelného rozvoje v praxi

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, VŠCHT Praha

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ ČR

doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., VŠCHT Praha

Aktualizováno: 3.9.2021 12:19, Autor: Tatiana Trecáková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi