Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 63536
idvazba: 75741
šablona: stranka_ikona
čas: 9.8.2022 13:08:51
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Plán ročníku 2022–2023

Blok

Termín

Zaměření bloku

Přednášející

1

9. 9. 2022

Úvod do udržitelnosti

Politiky, nástroje a strategie, greenwashing

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, VŠCHT Praha

Anna Pasková, M.A., MŽP ČR

doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., VŠCHT Praha

Ing. Ivana Nová, Ph.D., Česká spořitelna

Ing. Eva Chvalkovská, Komerční banka

Ing. Vladimír Dobeš, MSc., Empress

Mgr. Simon Steffal, Mindset mentors

2

30. 9. 2022

Workshop Materiality analysis, reporting ESG

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, VŠCHT Praha

Mgr. Dan Heuer, Fair Ventures

Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D., VŠCHT Praha

Mgr. Jan Marvan LL.M., Komerční banka

doc. Dr. Phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., VŠCHT Praha

3

20. – 21. 10. 2022

Exkurze, vlastní projekty účastníků kurzu

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, VŠCHT Praha

Nadace partnerství, Sonnentor, Farma Šardice

4

11. 11. 2022

SDG 1 Konec chudoby

SDG 2 Konec hladu

Ing. Robin Maialeh, Ph.D., VŠCHT Praha

Ing. Michal Kaplan, MZV ČR

Ing. Radek Hábl, Institut prevence a řešení předlužení

doc. Ing. Hana Středová, Ph.D., Mendelu

doc. Ing. Tomáš Středa, Ph.D., Mendelu

5

2. 12. 2022

SDG 3 Zdraví a kvalitní život

SDG 4 Kvalitní vzdělávání

SDG 5 Rovnost mužů a žen

MUDr. Eliška Selinger, Ph.D., 3. LF a FNKV

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., CZP UK

PhDr. Hana Stelzerová, Česká ženská lobby

Bude doplněno.

6

13. 1. 2023

SDG 6 Pitná voda, kanalizace

SDG 7 Dostupné a čisté energie

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ CZ

doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D.,  ORLEN Unipetrol

Mgr. Bc. Pavel Frolka, ČEZ

Ing. Jana Lavrenčíková Myšková, Ph.D., PVK

7

10. 2. 2023

SDG 8 Důstojná práce a ekonomický růst

SDG 9 Průmysl, inovace a infrastruktura

Ing. Renée Smyčková, Hospodářská komora

Mgr. Milan Ščasný Ph.D., Institut ekonomických studií UK

prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. VŠCHT Praha

Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., VŠCHT Praha

8

3. 3. 2023

SDG 10 Méně nerovnosti

SDG 11 Udržitelná města a obce

SDG 12 Odpovědná výroba a spotřeba

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.,MBA, VŠCHT Praha

Ing. Robin Maialeh, Ph.D., VŠCHT Praha

Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., MPO ČR

doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., VŠCHT Praha

Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., VŠCHT Praha

Ing. Mgr. Michal Kuzmič, UCEEB ČVUT

Ing. Roman Čampula, CDV

9

24. 3. 2023

SDG 13 Klimatická opatření

SDG 14 Život ve vodě

SDG 15 Život na souši

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.,MBA, VŠCHT Praha

Mgr. Alexander Ač, Ph.D., CzechGlobe

Ing. Lenka Hájková, Ph.D., ČHMÚ

Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D., Mendelu

Ing. Petr Kazda, Nadace Partnerství

Ing. Iva Zadražilová, Ph.D., ABCERT

Ing. Michal Cechner, PEFC

Mag. Erich Vodňanský, BSc., Statek Vodňanský

10

14. 4. 2023

SDG 16 Mír, spravedlivost a silné instituce

SDG 17 Partnerství ke splnění cílů

RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D., VŠCHT Praha

doc. Dr. Phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., VŠCHT Praha

Bude doplněno.

11

28. 4. 2023

Prezentace projektů účastníků kurzu

Příklady úspěšného využití udržitelného rozvoje v praxi

Aktualizováno: 15.6.2022 10:43, Autor: Tatiana Trecáková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi