Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 56358
idvazba: 66436
šablona: stranka_submenu
čas: 22.1.2022 12:17:43
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/?event-type-group=czv-rozsirujici-studium-anglickeho-jazyka,czv-rozsirujici-studium-aj-zapis-a-platba
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rozšiřující studium angličtiny

Čtyřsemestrální studium od září 2021

Pro koho

Pro učitele všech typů škol, kteří si chtějí rozšířit svoji odbornost o anglický jazyk, zlepšit a osvěžit metodiku jazykové výuky či se dozvědět o nových trendech ve výuce cizích jazyků. 

Forma studia

Dvouleté studium akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je realizováno ve výukových blocích 1x týdně po dobu čtyř semestrů. Součástí studia jsou konzultace, ve vybraných předmětech je studium doplněno interaktivní komunikací online.

Číslo jednací akreditace: MSMT-10909/2020-5-411

Cíl studia

Obecným cílem je zkvalitnění výuky cizích jazyků, které vychází z dlouhodobého záměru MŠMT ČR v oblasti vzdělávání (podpora cizích jazyků a komunikačních a informačních technologií)

V konkrétní rovině se studium zaměřuje na

 • zvýšení jazykových a komunikačních kompetencí učitelů angličtiny tak, aby splňovali kvalifikační předpoklady
 • dosažení jazykové úrovně C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech dovednostech (poslech, čtení, mluvení a psaní), včetně sociálně kulturních a pragmatických aspektů (např. funkčního využívání jazykových prostředků a norem v různých prostředích)
 • prohloubení a rozšíření pedagogických a metodických postupů a jejich aplikaci ve vlastní praxi

Získávané znalosti a dovednosti mohou účastníci studia ihned uplatňovat ve své profesní praxi.

Organizace studia

 • Výukový den a čas: pátek 9:00 - 16:45
 • Zahájení výuky: 24. září 2021

Požadavky na uchazeče 

Přijímací zkouška proběhne distanční formou. Bude složena  z testu, motivačního dopisu a skype pohovoru. Bližší informace k jednotlivým částem zkoušky obdržíte po odeslání přihlášky ke studiu. Přijímací zkouška není zpoplatněna.

Profil absolventa

Absolvent získá jazykové i metodické znalosti a kompetence, které naplňují zákonné předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogického pracovníka – učitele s odbornou kvalifikací pro výuku anglického jazyka na ZŠ a SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. §a) i b)

Úspěšné studium je zakončeno Osvědčením o získání kvalifikace k výuce anglického jazyka podle výše uvedené legislativy.

Pedagogický sbor

 • Mgr. Hana Pavelková, Ph.D.
 • Mgr. Martin Štefl, Ph.D.
 • Mgr. Eugenie Rinnová 
 • Mgr. Jana Zvěřinová  
 • Mgr. Jana Čadová 
 • Mgr. Michael Diaz 
 • a mnozí další

 

Cena

 • 1. semestr: 9500 Kč
 • 2. semestr: 13 500 Kč
 • 3. semestr: 13 000 Kč
 • 4. semestr: 13 000 Kč
V ceně: výuka, zkoušky, závěrečná zkouška, většina výukových materiálů, individuální konzultace

Leták ke stažení

Další informace Vám rádi poskytneme na kontaktním e mailu:  skills@vscht.cz


Související kurzy

Přípravný kurz ke studiu RS

 • 56 vyučovacích hodin
 • příprava k úspěšnému zvládnutí přijímací zkoušky do Rozšiřujícího studia angličtiny
 • úspěšné absolvování závěrečného testu nahrazuje přijímací řízení do RS
 • od února 2021
 • pátek odpoledne
 • cena: 8 925 Kč; lze financovat z projektu Šablony II

Pro více informací kontaktujte skills@vscht.cz 

 

Přihláška ke studiu a zápis do studia

Pro přihlášení do kurzu se nejprve registrujte. Pro registraci klikněte na tlačítko „Přihlásit“  Přihlašovací údaje budou automaticky zaslány na Vámi zadanou emailovou adresu.

Po registraci se přihlaste svými přihlašovacími údaji – zvolte možnost „Přihlásit jako externista“ Teprve po přihlášení se můžete přihlásit do požadovaného kurzu. 

Vyplňte požadované údaje a opět klikněte na tlačítko „Přihlásit“.

Nejste zalogován/a (anonym)

CŽV - rozšiřující studium AJ - PŘIHLÁŠKA

× Nejsou vyhlášené žádné akce.

CŽV - rozšiřující studium AJ - PLATBA

Přihlašování do
4. semestr RS (LS 21/22) 25.02.2022 23:59 Přihlásit

4. semestr RS (LS 21/22)

Přihlašování od: 13. ledna 2022 9:00
Přihlašování do 25. února 2022 23:59
Obsazenost: 0/20
Možnost zapsat se na čekací listinu: Ne
2. semestr RS (LS 21/22) 25.02.2022 09:00 Přihlásit

2. semestr RS (LS 21/22)

Přihlašování od: 13. ledna 2022 0:00
Přihlašování do 25. února 2022 9:00
Obsazenost: 0/20
Možnost zapsat se na čekací listinu: Ne
Anglický jazyk 56h B1 25.02.2022 23:59 Přihlásit

Anglický jazyk 56h B1

Přihlašování od: 17. ledna 2022 8:00
Přihlašování do 25. února 2022 23:59
Obsazenost: 1/20
Možnost zapsat se na čekací listinu: Ne
Aktualizováno: 30.8.2021 13:30, Autor: UEM

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi