Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Kurzy CŽV pro cizince → Program jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha
iduzel: 15297
idvazba: 18913
šablona: stranka
čas: 2.10.2023 16:38:16
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 15297
idvazba: 18913
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'cv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/pro-cizince/pripravny-program'
iduzel: 15297
path: 1/943/50316/947/5635/15297
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Program jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha

originál

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (dále jen VŠCHT Praha) je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední a východní Evropě. Navazuje na téměř 200 letou tradici výuky technické chemie v Čechách. Její tradice a rozsáhlý odborný potenciál ji předurčují k výchově špičkových odborníků. Jedním z absolventům VŠCHT Praze je na příklad nositel Nobelovy ceny za chemii Vladimír Prelog, nebo objevitel kontaktních čoček Otto Wichterle a mnoho dalších významných chemiků.

 

Perspektiva a profil absolventa VŠCHT Praha

VŠCHT Praha spojuje tradici s nejmodernějšími nano- a biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Vynikající mezinárodní renomé VŠCHT Praha a schopnost technického a analytického myšlení úspěšného absolventa je VIP vstupenkou k dalšímu studiu zahraničních univerzit. Perspektiva dobře placené a smysluplné práce je zajištěna v rámci spolupráce s nadnárodními firmami, kde se absolventi uplatní na elitních pozicích vedoucích manažerů, vedoucích laboratoří, firemních technologů a vědců.

 

Eurobachelor (originál)

 

VŠCHT Praha je oprávněna přidat k bakalářskému diplomu některých oborů označení uznané evropské kvality bakalářského studia „EuroBachelor“. Výhodou pro studenta s tímto titulem je možnost přijetí do magisterského studia na kterékoliv evropské partnerské univerzitě, která je akreditována k udělování této známky, ale i nesporná kvalita příslušného studia.

 

Informace o programu

Program jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha (dále přípravný program) je určen zahraničním studentům, kteří se po jeho úspěšném absolvování chystají k řádnému studiu na některé z fakult VŠCHT Praha:

 

 • Fakulta chemické technologie
 • Fakulta technologie ochrany prostředí
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Fakulta chemicko-inženýrská

 

Roční přípravný program probíhá ve dvou semestrech. Zimní semestr začíná v září a končí v polovině února. Letní semestr začíná v první polovině února a trvá do konce června. V průběhu programu je primárně vyučován český jazyk a odborné předměty v češtině.

 

Půlroční přípravný program probíhá v letním semestru a je určen pouze uchazečům se znalostí českého jazyka na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce. Doba trvání letního semestru je od února do června daného roku, kdy je výuka češtiny doplněna o studium odborných předmětů.

 

Výuka českého jazyka

Hlavním cílem výuky českého jazyka o celkovém počtu 440 akademických hodin (88 hodin v půlročním programu) je jeho praktické zvládnutí. Výuka je tudíž zaměřena především na aktivní využívání znalostí jazyka. Po ukončení našich kurzů je student schopný zvládnout náročné komunikační situace a je též plnohodnotně připraven ke studiu odborných předmětů bakalářských nebo magisterských studijních programů.

Jazyková příprava probíhá v Institutu cizích jazyků,v  jazykové škole s právem provedení státní jazykové zkoušky s.r.o. (dále ICJ) v Praze 1, Štěpánská 644/35, Praha 1.

 

Výuka odborných předmětů

Výuka odborných předmětů probíhá v letním semestru v počtu 180 akademických hodin. Vyučovány jsou předměty základy matematiky, základy chemie a základy fyziky.

Výuka probíhá přímo v učebnách VŠCHT Praha pod vedením asistentů a profesorů z řad odborníků VŠCHT Praha.

 

Cílem výuky odborných předmětů je:

 

 • Rozšíření znalostí českého jazyka o odbornou terminologii.
 • Usnadnění nostrifikačních zkoušek, které bývají součástí procedury přiznání zahraničního vzdělání na území České republiky. (Jednou z podmínek pro zápis do řádného studia akreditovaných studijních programů na VŠCHT Praha je právě úspěšná nostrifikace dosaženého vzdělání účastníka ze zahraničí střední či vysoké školy.) 
 • Usnadnění začátku studia v akreditovaném studijním programu na VŠCHT Praha. Znalostí načerpané studiem odborných předmětů student využije v průběhu studia prvního ročníku v bakalářském či magisterském studijním programu.
 • Osvojení si vysokoškolskéhozpůsobu života studenta a studijních návyků, které jsou nezbytné pro úspěšné absolvování bakalářských, magisterských i doktorských programů na vysokých školách v České republice.

 

 

Podmínky pro přijetí

 Podmínkou přijetí do přípravného programu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, které bude následně přiznané Ministerstvem školství České republiky v rámci nostrifikace.

Dalším kriteriem pro přijetí do přípravného programu je prospěch z odborných předmětů (matematika a chemie) do průměru známkového hodnocení 3,0 včetně (platí pro hodnotící systém 1 - 5, kde 1 je nejlepší), nebo ekvivalentní průměr pro jiné systémy hodnocení.

 

Dokumentace, víza

 Prvním krokem k účasti v programu je odeslání vyplněné elektronické přihlášky ke studiu v přípravném programu (zveřejněné na webu ICJ nebo VŠCHT Praha zde, její anglická verze je zde a ruská verze je zde) na adresu ICJ (info@icj.cz). Veškerou komunikaci týkající se zápisu do přípravného programu má na starosti ICJ.

Na základě splněných podmínek pro přijetí do přípravného programu je s uchazečem uzavřena Smlouva o účasti v přípravném programu. Ve smlouvě je uvedena náplň programu, ceny a poplatky spojené se zápisem k účasti na daném programu. Smlouva se podepisuje v českém jazyce a je uvedena zde. Její překlad do ruského jazyka je uveden zde a překlad do angličtiny zde.

 

Elektronická přihláška ke studiu v jedno semestrálním přípravném kurzu je zveřejněna na webu ICJ nebo VŠCHT Praha zde, její anglická verze je zde a ruská verze je zde. Smlouva se podepisuje v českém jazyce, je uvedena zde, její překlad do ruského jazyka je uveden zde a překlad do angličtiny zde.

 

Každý účastník přípravného kurzu obdrží od ICJ originály dokumentů, na základě kterých je oprávněn si v místě trvalého bydliště žádat o vyřízení dlouhodobého víza za účelem „studium“ do České republiky. Status „student“ posléze účastníku programu zjednodušuje proceduru spojenou s prodloužením jeho pobytu na území České republiky a zajišťuje celou řadu dalších výhod.

 

Informace v dalších jazycích

Informace o přípravném programu v anglickém jazyce jsou uvedeny zde.
Informace o přípravném programu v ruském jazyce jsou uvedeny zde.

 

Ubytování v Praze

Pro účastníky přípravného programu zajišťuje VŠCHT Praha ubytování a stravování na studentské koleji Volha (http://www.vscht-suz.cz/ubytovani/o-studentskych-kolejich). Tyto služby nejsou zahrnuty v ceně programu.

 

Úspěšné ukončení programu

Na základě úspěšně absolvovaného programu a řádné docházky je účastníkům programu vydáno VŠCHT Praha Osvědčení o absolvování přípravného programu.

 

Kurátor

Přijetím do přípravného programu je každému přidělen kurátor ICJ, který uchazeči pomáhá a asistuje při řešení otázek spojených s adaptací v novém prostředí.

 

ICJ zajišťuje

 • Součinnost při nostrifikaci, tj. uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání úřady České republiky.
 • Zdravotní pojištění klientům, což je jednou z podmínek pro vyřízení víza do ČR (tato služba není v ceně programu).
 • Konzultace při výběru vhodného akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu a oboru pro studium na VŠCHT Praha.
 • Pomoc při podávání přihlášek na VŠ.
 • Transfer z letiště či nádraží (tato služba není zahrnuta v ceně programu).
 • Součinnost při řešení otázek týkající se vízové problematiky a komunikaci s orgány státní správy České republiky. 

Aktualizováno: 17.12.2018 13:09, Autor: Jiří Kroufek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi