Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Kurzy CŽV pro cizince → Kurz jazykové a odborné přípravy vietnamských studentů pro přijetí do prvního ročníku vysokoškolského studia
iduzel: 5636
idvazba: 6365
šablona: stranka
čas: 2.10.2023 17:24:46
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 5636
idvazba: 6365
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'cv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/pro-cizince/pripravny-kurz-vietnam'
iduzel: 5636
path: 1/943/50316/947/5635/5636
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kurz jazykové a odborné přípravy vietnamských studentů pro přijetí do prvního ročníku vysokoškolského studia

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) patří mezi největší vzdělávací instituce svého druhu ve střední a východní Evropě. Odborný potenciál a její tradice ji předurčují k výchově celé řady špičkových odborníků. Svým zaměřením a svojí činností navazuje na téměř 200 letou tradici výuky technické chemie v Čechách. Mezi absolventy VŠCHT je možné zařadit řadu známých a významných chemiků jako je např. nositel Nobelovy ceny za chemii Vladimír Prelog nebo objevitel kontaktních čoček Otto Wichterle a mnoho dalších.

Absolutorium VŠCHT Praha je dobrou vstupenkou k perspektivnímu a prestižnímu uplatnění ve výzkumné, technologické i manažerské sféře v České republice i zahraničí. Bez moderní chemie se neobejde medicína, farmacie, počítačové a komunikační technologie, genetika, ochrana životního prostředí, kvalita potravin, zpracování a využití ropy, uhlí, zemního plynu, čistění vody, kosmický výzkum a řada dalších odvětví. Finanční ohodnocení chemických odborníků, technologů a manažerů je vysoce nadprůměrné prakticky ve všech zemích světa.

VŠCHT Praha má čtyři fakulty: Fakultu chemické technologie, Fakultu technologie ochrany prostředí, Fakultu potravinářské a biochemické technologie a Fakultu chemicko-inženýrskou. Na těchto fakultách lze studovat akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní obory v českém jazyce a některé bakalářské a magisterské obory a prakticky všechny doktorské obory v angličtině.

Kurz jazykové a odborné přípravy vietnamských studentů pro přijetí do prvního ročníku vysokoškolského studia (dále jen Kurz jazykové a odborné přípravy) je určen pro vietnamské studenty, kteří chtějí po absolvování tohoto kurzu studovat některý ze studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v českém jazyce.

Kurz jazykové a odborné přípravy se skládá ze dvou částí – z výuky českého jazyka v rozsahu nejméně 500 hodin a z výuky odborných předmětů v rozsahu cca 100 hodin. Kurz bude ukončen písemnou a ústní zkouškou z českého jazyka a písemnou zkouškou z matematiky a chemie. Účastníkům kurzu, kteří zkoušku úspěšně složí, bude vydáno osvědčení, že dosáhli v českém jazyce úrovně A2/B1.

Cílem výuky českého jazyka je:

 • osvojení si obecného jazyka (slovní zásoba, gramatika)
 • aktivní znalost jazyka (konverzace - základní komunikační situace)
 • usnadnění nostrifikačních zkoušek pro uznání zahraničního vzdělání úřady České republiky, které je podmínkou pro zápis do studia akreditovaných studijních programů na VŠCHT Praha
 • zvládnutí vysokoškolského studia v českém jazyce
 • studijní materiál: New Step by Step, Lída Holá; Do you want to speak Czech?, Helena Remediosová, Elga Čechová; Communikative Czech, Ivana Rešková, Magdalena Pintarová

Cílem výuky odborných předmětů (Základy matematiky a Základy chemie) je:

 • rozšíření znalostí českého jazyka o odborný jazyk (terminologie matematiky a chemie)
 • usnadnění začátku studia v akreditovaném bakalářském studijním programu na VŠCHT Praha znalosti z těchto předmětů budou využity v prvním ročníku při studiu předmětů Obecná  a anorganická chemie I, Matematika I, které jsou součástí studijních plánů prakticky všech bakalářských oborů akreditovaných na VŠCHT Praha
 • osvojení si vysokoškolského způsobu studia, které je nezbytné pro úspěšné absolvování akreditovaných bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů

Uchazeči jsou přijímáni do Kurzu jazykové a odborné přípravy na základě průměrného prospěchu ze střední školy z předmětů chemie a matematika na výročních vysvědčeních a závěrečném vysvědčení. Průměrný prospěch z výše uvedených předmětů musí být do 3,0 včetně (platí pro hodnotící systém 1 - 5, kde 1 je nejlepší), nebo ekvivalentní průměr pro jiné systémy hodnocení. Podmínkou přijetí do kurzu je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, které musí účastník doložit společně s podáním přihlášky.

Uchazeč, který splnil veškeré stanovené podmínky pro přijetí, bude do Kurzu jazykové a odborné přípravy přijat.         

Uchazeč vyplní přihlášku ke studiu v kurzu zveřejněnou na webu VŠCHT Praha. Uchazeč odešle vyplněnou přihlášku ke studiu v kurzu na adresu Study & Work, s.r.o. Study & Work, s.r.o., vyřídí s uchazečem veškerou komunikaci týkající se přihlášky, a poté postoupí tuto přihlášku na VŠCHT Praha.

Účastníci Kurzu jazykové a odborné přípravy mohou být ubytováni na kolejích VŠCHT Praha a stravovat se ve stravovacích zařízeních VŠCHT Praha a ČVUT Praha bez nároku na stravovací stipendium ze strany VŠCHT Praha.

Účastníkům Kurzu jazykové a odborné přípravy, kteří úspěšně složí povinné testy a zkoušky, vydá VŠCHT Praha doklad (osvědčení) o absolvování kurzu.

Od okamžiku přijetí do Kurzu jazykové a odborné přípravy bude uchazeči přidělen kurátor ze společnosti Study & Work, s.r.o., na kterého se uchazeč může obrátit s jakýmkoliv dotazem nebo žádostí o pomoc týkajících se:

 • pobytu a možností studia v České republice
 • studia v Kurzu jazykové a odborné přípravy
 • nostrifikace, tj. uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání úřady České republiky
 • ubytování v Praze
 • výběru vhodného akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu a oboru pro studium na VŠCHT Praha
 • možností vyzvednutí na letišti nebo nádraží
 • všech záležitostí vedoucích k bezproblémovému pobytu uchazeče v České republice

Služeb kurátora může uchazeč využívat až do konce Kurzu jazykové a odborné přípravy. 

 

Aktualizováno: 6.3.2019 10:32, Autor: Otmar Skopal

Přihláška

Uchazeč odešle vyplněnou přihlášku ke studiu v kurzu na adresu Study & Work, s.r.o. Study & Work, s.r.o., vyřídí s uchazečem veškerou komunikaci týkající se přihlášky, a poté postoupí tuto přihlášku na VŠCHT Praha.

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi