Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Kurzy CŽV pro cizince → Intenzivní kurz matematiky
iduzel: 6877
idvazba: 7744
šablona: stranka
čas: 1.4.2023 17:02:25
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 6877
idvazba: 7744
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'cv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 6877
path: 1/943/50316/947/5635/6877
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Intenzivní kurz matematiky

Výuku zajistí Ing. Petr Číhal z Ústavu fyzikální chemie VŠCHT Praha, Technická 5, Praha 6, 166 28

Náplň kurzu: České matematické názvosloví

 • Pojmy množina, prvek (element) množiny
 • Množinové operace: sjednocení, průnik, rozdíl množin, pojem podmnožiny – symbol inkluze
 • Názvy jednotlivých číselných množin: množina přirozených čísel, celých čísel, racionálních čísel, reálných čísel, komplexních čísel
 • České názvy jednotlivých přirozených čísel, způsob čtení racionálních čísel (zlomků)
 • České názvy aritmetických operací: sčítání, odčítání, násobení, dělení
 • „porovnávání“ reálných čísel – čtení symbolů : <, >, =
 • Pojem výrok, logické operace: konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence, negace, způsoby čtení složených výroků
 • Kvantifikátory a způsoby čtení výroků s kvantifikátory
 • logická výstavba matematiky - pojmy: axiom, definice, věta, důkaz
 • pojmy: zobrazení, definiční obor a obor hodnot zobrazení, vzor prvku, obraz prvku, funkce, funkční hodnota, nezávisle proměnná, závisle proměnná, graf funkce
 • funkce inverzní
 • elementární funkce: funkce mocninné, odmocninné, logaritmické, exponenciální, goniometrické, cyklometrické, absolutní hodnota
 • vlastnosti funkcí – pojmy: funkce prostá, rostoucí, klesající, nerostoucí, neklesající, omezená, periodická, lichá, sudá
 • operace s funkcemi: součet, rozdíl, součin a podíl funkcí, skládání funkcí
 • pojmy: rovnice, nerovnice, množina řešení (kořenů) rovnice, resp. nerovnice, zkouška
 • pojmy: vlastní a nevlastní reálná čísla, okolí a prstencové okolí
 • pojem: limita funkce – speciální případy: vlastní limita ve vlastním bodě, vlastní limita v nevlastním bodě, nevlastní limita ve vlastním bodě, nevlastní limita v nevlastním bodě, symbolické zápisy těchto limitních typů a způsoby jejich čtení
 • pojmy: vektor jako uspořádaná n-tice reálných čísel, operace skalární a vektorový součin
 • matice a operace s maticemi: součet, rozdíl a součin matic, pojmy: čtvercová matice, jednotková matice, inverzní matice, determinant matice
 • soustava lineárních algebraických rovnic
 • základní geometrické pojmy: bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovina, úhel, trojúhelník, čtverec, obdélník, lichoběžník, kruh, kuželosečka, kružnice, elipsa, parabola, hyperbola,
  délka, obsah, objem, základní geometrická zobrazení: středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení apod.
Aktualizováno: 6.3.2019 10:33, Autor: Otmar Skopal

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi