Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Kurzy CŽV pro cizince → Přípravné kurzy
iduzel: 68447
idvazba: 82968
šablona: stranka
čas: 1.4.2023 16:07:21
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 68447
idvazba: 82968
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'cv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 68447
path: 1/943/50316/947/5635/68447
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přípravné kurzy

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) patří mezi největší vzdělávací instituce svého druhu ve střední a východní Evropě. Odborný potenciál a její tradice ji předurčují k výchově celé řady špičkových odborníků. Svým zaměřením a svojí činností navazuje na téměř 200 letou tradici výuky technické chemie v Čechách. Mezi absolventy VŠCHT je možné zařadit řadu známých a významných chemiků jako je např. nositel Nobelovy ceny za chemii Vladimír Prelog nebo objevitel kontaktních čoček Otto Wichterle a mnoho dalších.

Absolutorium VŠCHT Praha je dobrou vstupenkou k perspektivnímu a prestižnímu uplatnění ve výzkumné, technologické i manažerské sféře v České republice i zahraničí. Bez moderní chemie se neobejde medicína, farmacie, počítačové a komunikační technologie, genetika, ochrana životního prostředí, kvalita potravin, zpracování a využití ropy, uhlí, zemního plynu, čistění vody, kosmický výzkum a řada dalších odvětví. Finanční ohodnocení chemických odborníků, technologů a manažerů je vysoce nadprůměrné prakticky ve všech zemích světa.

VŠCHT Praha má čtyři fakulty: Fakultu chemické technologie, Fakultu technologie ochrany prostředí, Fakultu potravinářské a biochemické technologie a Fakultu chemicko-inženýrskou. Na těchto fakultách lze studovat akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní obory v českém jazyce a některé bakalářské a magisterské obory a prakticky všechny doktorské obory v angličtině.

Kurzy jazykové a odborné přípravy jsou zaměřeny na výuku pro přijetí do prvního ročníku vysokoškolského studia (dále jen Kurzy jazykové a odborné přípravy). V současné době jsou určeny jednak vietnamským studentům, jednak studentům ze zemí bývalého Sovětského svazu (studentům z Ukrajiny, Kazachstánu, Moldavska, Uzbekistánu, Gruzie atd.), kteří chtějí po absolvování kurzu studovat některý ze studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v českém jazyce.

Kurzy jazykové a odborné přípravy se skládají ze dvou částí – z výuky českého jazyka a z výuky odborných předmětů Kurzy jsou ukončeny písemnou a ústní zkouškou z českého jazyka a písemnou zkouškou z odborných předmětů (u vietnamských studentů z matematiky a chemie, u studentů ze zemí bývalého Sovětského svazu písemnou zkouškou z matematiky a chemie, nebo ekonomie a počítačového praktika). Účastníkům kurzu, kteří zkoušku úspěšně složí, bude vydáno osvědčení, že dosáhli v českém jazyce úrovně A2/B1.

Cílem výuky českého jazyka je:

  • osvojení si obecného jazyka (slovní zásoba, gramatika)
  • aktivní znalost jazyka (konverzace - základní komunikační situace)
  • usnadnění nostrifikačních zkoušek pro uznání zahraničního vzdělání úřady České republiky, které je podmínkou pro zápis do studia akreditovaných studijních programů na VŠCHT Praha
  • zvládnutí vysokoškolského studia v českém jazyce

Cílem výuky odborných předmětů (Základy matematiky a Základy chemie (u studentů ze zemí bývalého Sovětského svazu z matematiky, chemie, nebo ekonomie a počítačového praktika) je:

  • rozšíření znalostí českého jazyka o odborný jazyk (terminologie matematiky a chemie ze zemí bývalého Sovětského svazu z matematiky, chemie, nebo ekonomie a počítačového praktika
  • usnadnění začátku studia v akreditovaném bakalářském studijním programu na VŠCHT Praha. Znalosti z těchto předmětů budou využity v prvním ročníku při studiu předmětů Obecná  a anorganická chemie I, Matematika I, které jsou součástí studijních plánů prakticky všech bakalářských oborů akreditovaných na VŠCHT Praha
  • osvojení si vysokoškolského způsobu studia, které je nezbytné pro úspěšné absolvování akreditovaných bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů

Uchazeči jsou přijímáni do Kurzů jazykové a odborné přípravy na základě průměrného prospěchu ze střední školy z předmětů chemie, matematika na výročních vysvědčeních a závěrečném vysvědčení. Průměrný prospěch z výše uvedených předmětů musí být do 3,0 včetně (platí pro hodnotící systém 1 - 5, kde 1 je nejlepší), nebo ekvivalentní průměr pro jiné systémy hodnocení. Podmínkou přijetí do kurzu je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, které musí účastník doložit společně s podáním přihlášky.

Uchazeč, který splnil veškeré stanovené podmínky pro přijetí, bude do Kurzu jazykové a odborné přípravy přijat.

Účastníci Kurzu jazykové a odborné přípravy mohou být ubytováni na kolejích VŠCHT Praha a stravovat se ve stravovacích zařízeních VŠCHT Praha a ČVUT Praha bez nároku na stravovací stipendium ze strany VŠCHT Praha.

Účastníkům Kurzu jazykové a odborné přípravy, kteří úspěšně složí povinné testy a zkoušky, vydá VŠCHT Praha doklad (osvědčení) o absolvování kurzu.

Aktualizováno: 19.1.2023 14:37, Autor: Jana Krátká

Seznam vypsaných kurzů

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi