Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Odborné kurzy (profesní, certifikační) → Ústav ekonomiky a managementu - odborné kurzy → Studium k rozšíření odborné kvalifikace - angličtina
iduzel: 55259
idvazba: 64192
šablona: stranka_ikona
čas: 8.8.2020 13:31:32
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studium k rozšíření odborné kvalifikace - angličtina

Pro koho

Pro učitele všech typů škol, kteří si chtějí rozšířit svoji odbornost o anglický jazyk, zlepšit a osvěžit metodiku jazykové výuky či se dozvědět o nových trendech ve výuce cizích jazyků.

Forma studia

Dvouleté studium akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je realizováno ve výukových blocích 1x týdně po dobu čtyř semestrů. Součástí studia jsou konzultace, ve vybraných předmětech je studium doplněno interaktivní komunikací online.

Cíl studia

Obecným cílem je zkvalitnění výuky cizích jazyků, které vychází z dlouhodobého záměru MŠMT ČR v oblasti vzdělávání (podpora cizích jazyků a komunikačních a informačních technologií)

V konkrétní rovině se studium zaměřuje na

  • zvýšení jazykových a komunikačních kompetencí učitelů angličtiny tak, aby splňovali kvalifikační předpoklady
  • dosažení jazykové úrovně C1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech dovednostech (poslech, čtení, mluvení a psaní), včetně sociálně kulturních a pragmatických aspektů (např. funkčního využívání jazykových prostředků a norem v různých prostředích)
  • prohloubení a rozšíření pedagogických a metodických postupů a jejich aplikaci ve vlastní praxi

Získávané znalosti a dovednosti mohou účastníci studia ihned uplatňovat ve své profesní praxi.

Profil absolventa

Absolvent získá jazykové i metodické znalosti a kompetence, které naplňují zákonné předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogického pracovníka – učitele s odbornou kvalifikací pro výuku anglického jazyka na ZŠ a SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb. §a) i b)

Úspěšné studium je zakončeno Osvědčením o získání kvalifikace k výuce anglického jazyka podle výše uvedené legislativy.

Pedagogický sbor

  • Mgr. Hana Pavelková, Ph.D.
  • Mgr. Martin Štefl, Ph.D.
  • Mgr. Eugenie Rinnová 
  • Mgr. Jana Zvěřinová  
  • Mgr. Jana Čadová 
  • Mgr. Michael Diaz 
  • a mnozí další

 


Další informace a přihlášku Vám rádi poskytneme na kontaktním e mailu:  kurzy.byznys@vscht.cz

Aktualizováno: 21.7.2020 16:23, Autor: Ústav ekonomiky a managementu

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi