Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Kurzy pro odbornou veřejnost → Systémy řízení jakosti a bezpečnosti ve výrobě a distribuci potravin (HACCP, normy GFSI, GMP/GHP, školení vnitřních auditorů)
iduzel: 1195
idvazba: 1491
šablona: stranka_ikona
čas: 21.3.2019 22:48:33
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Systémy řízení jakosti a bezpečnosti ve výrobě a distribuci potravin (HACCP, normy GFSI, GMP/GHP, školení vnitřních auditorů)

Odborní garanti výukového bloku: Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

                            kontaktní osoba: Ing. Petra Šotolová

Anotace: 

Správně zavedené systémy řízení jakosti jsou důležitým předpokladem pro výrobu zdravotně nezávadných potravin. Náplní kurzů jsou obecné zásady hygieny výroby potravin, principy HACCP, současná legislativa včetně požadavků mezinárodních norem, teorie auditu. Přednášející jsou certifikovaní manažeři a auditoři HACCP a zároveň odborníci na potravinářské technologie.

 

Profil absolventa:

Kurzy jsou určeny nejen pro pracovníky v potravinářství, ale i ve veřejném stravování, distribučních řetězcích a pro pracovníky kontrolních orgánů.  

Seznam vzdělávacích modulů:  

                                                                                                            

1.  Systém HACCP, udržování systému                                                                                                                                                                      

Modul je určen pro zájemce o zavádění, optimalizaci a udržování systému HACCP včetně teorie auditu.  V rámci submodulů možnost výběru konkrétního zaměření:

                        a) zavádění a udržování HACCP

                        b) HACCP v distribuci potravin

                        c) HACCP ve stravovacích službách

                        d) Audit HACCP

 

2.  Mezinárodní standardy GFSI

Zájemci budou seznámeni s aktuálními požadavky norem GFSI na výrobu potravin. Školení kromě výkladu požadavků norem zahrnuje také možné způsoby naplnění základních požadavků. Kurzy jsou zajišťovány odborníky - potravinářskými technology s auditorskou praxí.  Jednotlivé standardy jsou nabízeny formou submodulů:

                        a) BRC verze 6

                        b) IFS verze 6

 

3.  Školení školitelů hygienického minima

Školení zahrnuje rekapitulaci platné relevantní legislativy, metodické postupy provádění školení, shrnutí sankcí, nebezpečí z potravin podle komodity, základy správné výrobní a hygienické praxe. Součástí modulu je i shrnutí základních informací o nejvýznamnějších skupinách škodlivin, které se mohou v potravinách vyskytovat i o možnostech, jak jejich výskytu předcházet či jej alespoň minimalizovat. 

 

4. Vnitřní audit podle ISO 19011

Součástí požadavků systémů podle norem GFSI, ISO, HACCP a dalších je pravidelné provádění vnitřních auditů pravidelně školenými auditory. Nabízený modul je školen odborníky s praktickými zkušenostmi z auditů potravinářských firem. Kromě základních auditních postupů jsou opakovány i principy postupů, příklady neshod. Na rozdíl od školení čistě podle

ISO 19011 je modul zaměřen prakticky a umožní nastavit audit co nejefektivněji i v případě, že vnitřní auditor není odborník na potraviny a potravinářské technologie.

 

5. Opakování základů pro potravinářské technology včetně manažerů bez potravinářského vzdělání

Obvykle jsou důsledněji rozvíjeny jenom informace bezprostředně potřebné pro výkon zaměstnání a základy umožňující širší nadhled se postupně lety praxe vytrácejí i u odborníků s příslušným vzděláním. Manažeři bez potravinářského vzdělání sice čerpají informace ze zkušeností a praxe, ale pro vytvoření zmíněného nadhledu a porozumění může chybět dostatečná znalost souvislostí. Pro tento účel nabízíme základní opakovací modul vycházející z principů konzervace potravin, ve kterém jsou shrnuty základní změny probíhající v potravinách, vysvětleny principy úchovy jednotlivých skupin potravin, popsány principy kažení potravin, vysvětleny způsoby inaktivace mikroorganismů, je zopakována teorie termoinaktivace, vysvětlena bariérová teorie atd.

Modul zahrnuje mimo jiné:

                         Změny v potravinách a potravinářských surovinách

                         Faktory ovlivňující růst mikroorganismů v potravinách

                         Principy úchovy potravin 

                         Základní požadavky na nezbytné předpoklady (budovy, toky, postupy, personál, sanitační postupy atd.)

 

 

Firemní školení na míru

K výše uvedeným oblastem poskytujeme školení podle potřeb přímo v prostorách Vaší firmy nebo u nás. Napište nám a my Vám připravíme školení přímo pro Vás. Kromě nabídnutých témat provádíme také shrnutí dílčích potravinářských technologií i hlouběji zpracovaná témata podle požadavků (trendy v balení, vlastnosti potravinářských obalů, hygienické požadavky na obaly, vývoj výrobků, optimalizace postupů vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, postupy autentifikace výrobků a metody falšování a další témata podle poptávky). 

Aktualizováno: 28.5.2014 10:33, Autor: Petra Šotolová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi