Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Odborné kurzy (profesní, certifikační) → Plynárenské nástavbové studium
iduzel: 1193
idvazba: 1489
šablona: stranka_ikona
čas: 1.4.2023 15:13:28
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 1193
idvazba: 1489
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'cv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 1193
path: 1/943/50316/947/963/1193
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Plynárenské nástavbové studium

Kurz Plynárenství – nástavbové studium Celoživotního vzdělávání


Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší pořádá v termínu, který bude upřesněn po přijetí 30 přihlášek, již 19. běh kurzu nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávání s názvem Plynárenství. Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti plynárenství, managementu a marketingu plynárenských organizací. Studium je určeno pro absolventy vysokých škol technického nebo přírodovědeckého zaměření.
Studium bude rozděleno do dvou částí. Povinná část s časovou náročností 120 hodin je povinná pro všechny posluchače kurzu v celkovém rozsahu. Ve volitelné části si posluchači zvolí přednášky podle vlastního zájmu nebo pracovního zaměření. Minimální rozsah volitelné části bude 70 hodin. 
Délka studia je plánována na 8 jednotýdenních soustředění s 26 až 30 přednáškovými hodinami (začátek v pondělí po obědě, konec v pátek v poledne). Při intervalu 1 soustředění za cca 2 - 3 měsíce bude studium trvat 4 semestry. Součástí kurzu je exkurze do vybraných moderních závodů a provozů v oboru plynárenství a přednášky nad rámec jednotlivých přednášených předmětů - integrovaný paroplynový cyklus, jaderná energetika, alternativní zdroje energií, atd.

Po absolvování všech přednášek z jednotlivých předmětů musí účastníci skládat písemnou zkoušku. O absolvování studia bude účastníkům vydáno osvědčení na formulářích VŠCHT  Praha v intencích MŠMT ČR.

→ Zvací dopis

Odborný garant výukového blokuProf. Ing. Petr Buryan, DrSc., tel. (+420) 22044 - 4232

Anotace:   

Doplnění a rozšíření vědomostí absolventů vysokých škol technického nebo přírodovědeckého směru o poslední poznatky v oblasti plynárenství. 

 

Profil absolventa: 

Studium je určeno pro absolventy vysokých škol technického nebo přírodovědeckého zaměření, resp. pro pracovníky průmyslových organizací s vysokoškolským vzděláním technického typu pracujících v plynárenských společnostech zaměřených na dopravu, distribuci a použití energetických plynů.

 

Obsah: studium je rozděleno do dvou částí. I. část je povinná pro všechny účastníky kurzu, II. část je volitelná po dohodě s organizátory kurzu a vedením společností, vysílajících zájemce ke studiu.

 

Vzdělávací modul je rozdělený na 2 části:

                                                                                               

Povinná část 

Předmět

Jméno přednášejícího

org.

hod

 

1. Úvod do plynárenství

 

Prof. Ing.Buryan, DrSc.

 

VŠCHT

 

6

 

2. Právní předpisy a normativní

     dokumenty pro obor plynových

     zařízení

 

Ing. Petr Štefl

 

ČPS

 

6

 3. Stavové chování plynů

 

Prof. Ing. Novák, CSc.

 

VŠCHT

 

8

 4. Základy chemických výpočtů

 

Ing. Tekáč, Ph.D.

 

VŠCHT

 

8

 5. Obchod s plynem

 

Ing. Lomecký

 

 

 

8

 6. Zemní plyn jako energetická

      surovina

 

Prof. Ing. Buryan, DrSc.

 

VŠCHT

 

10

 7. Perspektivní způsoby využití

      zemního plynu

 

Ing. J. Žákovec

 

PP, a.s.

 

6

 8. Metrologie v plynárenství

 

Ing. Mikan

 

GEMI s.r.o.

 

8

 9. Projektování, stavba a provoz

      plynovodů                                                                  

 

Ing. Gajdoš, CSc.

Ing. Crha, CSc.

 

ÚTAM AV

CEPS

 

6

6

 10. Vybrané technologie

      pro přepravu a dopravu plynu

 

Ing. Chrz, CSc.

Ing. Schustr, CSc.

 

FEROX Chart

ATEKO

 

8

 11. Řízení dodavatelských systémů

 

Prof. Ing. Gros, CSc.

 

VŠCHT

 

8

 12. Vložené přednášky

 

 

 

6

      Zkoušky

 

 

22

 

Volitelná část

Předmět

Jméno přednášejícího

org.

hod

 1. Aplikovaný SW v plynárenství

    - plynovody

 

Ing. Stýblo

 

Simone

 

8

 2. Spolehlivost a bezpečnost

     vysokotlakých potrubí

 

Ing. Crha, CSc.             Ing. Šperl

 

CEPS

 

8

 3. Koroze a protikorozní ochrana

 

Ing. Veleta

 

 

 

8

 4. Plynové spotřebiče a odběrová

    zařízení

 

Ing. Tekáč, Ph.D.

 

VŠCHT

 

6

 5. Racionalizace spotřeby paliv

 

Ing. Dvořák, CSc.

 

 

 

8

 6. Analýza plynů

 

Prof. Ing. Buryan, DrSc.

Ing. Mizera, CSc.

 

VŠCHT.

 

2

6

 7. Emise z plynárenských zařízení

 

Prof. Ing. Buryan, DrSc.

 

VŠCHT

 

6

 8. Polymerní konstrukční materiály

 

Prof. Ing. Ducháček, DrSc.

 

VŠCHT

 

6

 9. Podzemní uskladňování plynů

 

RNDr. Onderka, CSc.

 

RWE a.s.

 

8

 10. Místní sítě

 

Ing. Štefl

 

ČPS

 

8

 11. Zkapalněný zemní plyn

 

Ing. Chrz, CSc.

Ing. Schustr, CSc.

 

ATEKO

FEROX

 

6

 12. Moderní trendy v marketingu

 

Doc. Ing. Grosová, CSc.

 

VŠCHT

 

6

 13. Odborné exkurze

 

 

 

      Zkoušky

 

 

 

 

 → Podrobný popis kursu

Rozsah:

celkem 4 semestry, 8–10 týdenních soustředění, povinná část 98 hodin (4–5 soustředění), volitelná část min. 70 hodin (4–5 soustředění). Součástí studia je exkurze do vybraných nejmodernějších závodů a provozů v oboru plynárenství. 

Aktualizováno: 1.3.2016 14:32, Autor: Petr Buryan

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi