Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Kurzy celoživotního vzdělávání → Oběhové hospodářství
iduzel: 37589
idvazba: 39449
šablona: stranka_ikona
čas: 18.12.2017 21:06:08
verze: 4053
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Oběhové hospodářství

Kurz (originál)

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze pořádá kurz nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství.

Jako partneři se na přípravě a realizaci kurzu podílejí:
Institut Cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s. a Česká asociace oběhového hospodářství.

 

             INCIEN (výška 215px)                    SUEZ (výška 215px)       _aobh (šířka 450px)                                       

Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU. Podle nejnovějších odhadů by v EU přechod na oběhové hospodářství mohl k roku 2030 vytvořit až 2 miliony pracovních míst a ušetřit  600 miliard EUR. Avšak pro úspěšnou realizaci tohoto ambiciózního plánu je potřeba vytvořit novou generaci manažerů, leadrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí.

Oběhové hospodářství je trendem, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie. Adaptace průmyslu a obchodu na globální výzvy, které přináší např. změna klimatu je výzvou pro malé a střední podnikatele stejně tak jako pro nadnárodní společnosti. Mnohé firmy již principy oběhového hospodářství uvádí jako prioritní pilíře rozvoje. Ale co skutečně oběhové hospodářství znamená a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní? Kurz přináší účastníkům nejnovější informace z oblasti, která vytváří nové příležitosti pro rozvoj firem i společnosti jako takové. 

 Odborný garant kurzudoc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA.

Organizační zajištění kurzu: Mgr. Markéta Šerešová

Rozsah kurzu: září 2017 - červen 2018, 13 celodenních výukových bloků, vždy od 9 hod do 16:30

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.

Profil absolventa: 

Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí, bude mít komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují o strategiích volených pro zajištění resilience podniku a vyhledávání nových příležitostí. 

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.

 

Program kurzu:

Blok Termín, anotace  Téma bloku Přednášející
1.

8.9.

2017

- Oběhové hospodářství: východiska, principy a legislativa.

- Posuzování životního cyklu - LCA.

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT Praha

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., MŽP
Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

2.

22.9.

2017

- Nástroje v oblasti prosazování zájmů ochrany životního prostředí.

Mezinárodní úmluvy.

- Environmentální problémy - příčiny, důsledky, hodnocení.

Ing. Pavlína Kulhánková, MPO prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., RECETOX
doc. Ing. Vladimír Kočí,Ph.D., VŠCHT Praha
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., MŽP ČR

Ing.Soňa Jonášová

3. 13.10. 2017 - Přehled recyklačních technologií - trendy a bariéry v oblasti recyklace, legislativa.

prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc., Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ

Mgr. Ondřej Šrámek, Knauf Insulation
Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

4 27.10. 2017 - Odpadové hospodářství - situace v ČR  a EU, nakládání s BRKO, technologie využívání odpadu.

doc. Dr. Ing. Martin Kubal, VŠCHT Praha

RNDr. Anna Christianová, CSc.
Mgr. Tomáš Chudárek, SUEZ

Ing. Petr Špičák, SUEZ
Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

5. 9.-10.11. 2017 - Dvoudenní exkurze na Jižní Moravu (exkurze do technologického zařízení SUEZ Využití zdrojů a.s., Němčice a na další místa).  
6.

1.12.

2017

- Předcházení vzniku odpadů - prevence, renovace, repase, opravy.

- Sdílená ekonomika. 

- Průmyslový design a jeho role v ObH.

Ing. Terezie Pačesová, GREEN Solution s.r.o.

Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA, ASHPA
Ing. Soňa Jonášová,
Jindřich Fialka

7.

12.1.

2018

- Aplikace principů ObH do praxe.

- Vlastní projekty účastníků kurzu - hledání příležitostí pro cirkulární business modely.

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ
Ing. Jaroslav Vích,
Ing. Soňa Jonášová, INCIEN
8.

2.2.

2018

-Voda v ObH - koncepce vodohospodářské politiky státu. 

Technologie čištění odpadních vod.

Praktické příklady úspory vody ve výrobním podniku.

RNDr. Pavel Punčochář, CSc., MZe ČR

doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D., VŠCHT Praha
Ing. Marek Holba, Ph.D. ASIO

Ing. Tereza Hnátková, Ph.D., DEKONTA

9.

23.2.

2018

-Technologie ochrany ovzduší - současný stav a perspektivy. 

EIA, IPPC.

 doc. Ing. František Skácel, CSc.,  VŠCHT Praha

Ing. Tomáš Baloch, ZEVO Malešice

10.

16.3.

2018

- Elektroodpad - technologie recyklace, kritické suroviny.

- Obnovitelné zdroje energie v praxi.

Mgr. Markéta Šerešová, VŠCHT Praha

RNDr. Miloš Polák, Ph.D., RETELA, s.r.o.

Ing. Petr Janda, Kovohutě Příbram

doc. Ing. Jan Macák, CSc, VŠCHT Praha

Martin Sedlák, ALIES

11.

6.4.

2018

- Stavebnictví a ObH - systémy certifikace udržitelnosti budov (BREAM), energetické štítkování.

- Potravinové odpady.

Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D., UCEEB ČVUT
Ing. Karel Fronk, SKANSKA

Mgr. Petr Holub, Šance pro budovy

MVDr. Ing. Dana Třísková, MZe

Ing. Katarina Kajánková, Ph.D., SUEZ

12.

27.4.

2018

- Komunikace environmentálních aspektů produktu se zákazníkem (certifikace, marketing).

Reporting udržitelnosti.

- Sociální a ekonomické aspekty ObH - environmentální účetnictví a reporting.

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT Praha

Mgr. Stanislav Kužel, Smart-Report
Ing. Vladimír Dobeš, MSc., EMPRESS

13.

18.5.

2018

- Prezentace projektů účastníků kurzu.

- Příklady úspěšného využití principů ObH v praxi.

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT Praha
Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

Lokace:

Kurz bude probíhat v Konferenčním centru VŠCHT - Sázava, sále B.
Adresa:
VŠCHT – SÚZ, Chemická   952 , Praha 4 – Kunratice 
Areál vysokoškolských kolejí na Jižním Městě – kolej SÁZAVA              
                                            
Spojení :

MHD – 5 min ze stanice metra Chodov, Opatov – bus č.177 a 193, zastávka VOLHA
Výborná dostupnost z dálnice D 1 ( od Brna exit  2 A )   
Možnost využití velkého parkoviště vedle KC Sázava a hlídaného parkoviště.

Obědy: v blízkosti se nacházejí 3 restaurace a menza na kolejích Volha 

Cena:

29 000 Kč bez DPH
(v ceně je okolo 60 přednášek renomovaných akademiků a odborníků z praxe, drobné občerstvení během kurzu, dvoudenní exkurze na Jižní Moravu).

Přihlášení na kurz

V případě zájmu o přihlášení na kurz, napište Mgr. Markétě Šerešové na email: svancarm@vscht.cz

FB:

Přidejte se k nám do skupiny na FB, kde jsou umisťovány novinky týkající se kurzu.

V případě zájmu či dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na emailu: marketa.seresova@vscht.cz

Mediální partner 

     Enviprofi (výška 215px)

Aktualizováno: 27.9.2017 14:18, Autor: Markéta Šerešová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit mobilní verzi