Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Kurzy pro odbornou veřejnost → Oběhové hospodářství 2019-2020
iduzel: 37589
idvazba: 39449
šablona: stranka_submenu
čas: 25.4.2019 14:27:18
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

3.ročník kurzu Oběhové hospodářství 2019/20

KURZ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍOBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (originál)

                                                


„Kurz a kontakty v něm získané mají obrovský přesah do mé práce, takže je to obohacující nejen pro mě jako člověka, ale i pro naši společnost.” 

                                                                                                                                                       Klára Hálová, Mattoni

„Kurz oběhového hospodářství je vhodný nejen pro "kované" odpadové hospodáře či ekology. Naopak si myslím, že kurzem nabité poznatky je možné využít v každém jednotlivém kroku vývoje, výroby, prodeje výrobku či následné recyklace a využití odpadu. Jako největší přednost kurzu vnímám účast přenášejících odborníkům na slovo vzatých. Vzájemné propojení často protichůdných sfér, akademické půdy se zákonodárnou sférou a zároveň odborníků z praxe Vám poodkryje zásadní problémy, které jednotliví lidé na každé straně barikád řeší." 

                                                                                                         Veronika Vojtová, Veolia Vedlejší produkty ČR

„Pracuji v odpadech více jak 20 let a je dobře, když získávám přehled o aktuálních trendech v jednotlivých oblastech nakládání s odpady, cirkulární ekonomice a legislativě. Jsem také rád za  kontakt s ostatními účastníky kurzu z různých oborů." 

                                                                                                                                               Pavel Berka, Remat Glass 


     INCIEN (výška 215px)          SUEZ (výška 215px)   RGB_VEOLIA_HD (originál)    _aobh (šířka 450px)                                       

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze bude pořádat už druhý kurz celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství.

Jako partneři se na přípravě a realizaci kurzu podílejí:
Institut Cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s. , Veolia Česká republika, a.s. a Česká asociace oběhového hospodářství.

Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU. Podle nejnovějších odhadů by v EU přechod na oběhové hospodářství mohl k roku 2030 vytvořit až 2 miliony pracovních míst a ušetřit 600 miliard EUR. Avšak pro úspěšnou realizaci tohoto ambiciózního plánu je potřeba vytvořit novou generaci manažerů, leadrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí.

Oběhové hospodářství je trendem, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie. Adaptace průmyslu a obchodu na globální výzvy, které přináší např. změna klimatu je výzvou pro malé a střední podnikatele stejně tak jako pro nadnárodní společnosti. Mnohé firmy již principy oběhového hospodářství uvádí jako prioritní pilíře rozvoje. Ale co skutečně oběhové hospodářství znamená a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní? Kurz přináší účastníkům nejnovější informace z oblasti, která vytváří nové příležitosti pro rozvoj firem i společnosti jako takové. 

Odborný garant kurzudoc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA.

Organizační zajištění kurzu: Mgr. Markéta Šerešová

Rozsah kurzu: září 2019 - květen 2020, 12 celodenních výukových bloků, dvoudenní exkurze

Kurz probíhá vždy v pátek od 9:00 do 16:30 včetně přestávky na oběd a dvou přestávek na občerstvení.

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.

Profil absolventa: 

Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí, bude mít komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují o strategiích volených pro zajištění resilience podniku a vyhledávání nových příležitostí. 

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.

Předběžný program kurzu:

Program 3. ročníku se stále vyvíjí. Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v programu.

Blok Termín, anotace  Téma bloku Přednášející  
1.

6.9.

2019

- Oběhové hospodářství: východiska, principy a legislativa.

-  Nástroje v oblasti prosazování zájmu ochrany životního prostředí. Strategické dokumenty. 

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT Praha

Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., MŽP

Ing. Pavlína Kulhánková, MPO 

 
2.

20.9.

2019

- Nástroje v oblasti prosazování zájmů ochrany životního prostředí

- Koncepce LCT 

- Strategické dokumenty MPO

doc. Ing. Vladimír Kočí,Ph.D., VŠCHT Praha

Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., Recetox

Ing.Soňa Jonášová, INCIEN

 
3. 11.10. 2019 - Odpadové hospodářství - situace v ČR  a EU,  technologie využívání odpadu.

Ing. Lukáš Kůs, ČIŽP

doc. Dr. Ing. Martin Kubal, VŠCHT Praha

Ing. Petr Špičák, SUEZ
Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD. MBA, VŠCHT Praha

Michal Šyc - AV ČR,

Milan Kazda, Obec Kněžice

 
4 1.11. 2019

Přehled recyklačních technologií - trendy a bariéry v oblasti recyklace, legislativa.

- Bariéry pro zavádění oběhového hospodářství do praxe

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ

Ing. Cyril Klepek, Direct People
Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

 
5. 14.-15.11. 2019 - Dvoudenní exkurze na Jižní Moravě    
6.

6.12.

2019

- Předcházení vzniku odpadů 

- Sdílená ekonomika. 

- Průmyslový design a jeho role v ObH.

Ing. Terezie Pačesová, GREEN Solution s.r.o.

Mgr. Marek Havrda, M.A., M.P.A., Ph.D. , MiWa
Ing. Soňa Jonášová, 
Jan Král, Ikea

 
7.

17.1.

2020

-Voda v ObH - koncepce vodohospodářské politiky státu. 

-Technologie čištění odpadních vod.

-Praktické příklady úspory vody ve výrobním podniku.

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodí Vltavy

Ing. Libor Ansorge,  VÚV TGM

doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D., VŠCHT Praha
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA., LLM., Veolia Česká republika, a.s.

 
8.

7.2.

2020

-Technologie ochrany ovzduší - současný stav a perspektivy. 

- EIA, IPPC.

doc. Ing. František Skácel, CSc.,  VŠCHT Praha

Soňa Jonášová, INCIEN

Ing. Tomáš Baloch, ZEVO Malešice

 
9.

28.2.

2020

- Elektroodpad - technologie recyklace, kritické suroviny.

- Obnovitelné zdroje energie v praxi.

RNDr. Miloš Polák, Ph.D.

RNDr. Petr Kratochvíl, Ecobat,s.r.o.

Ing. Petr Janda, Kovohutě Příbram

doc. Ing. Jan Macák, CSc, VŠCHT Praha

Ondřej Šumavský,ALIES

 
10.

20.3.

2020

- Stavebnictví a ObH - systémy certifikace udržitelnosti budov (BREAM), energetické štítkování.

- Exkurze do Corso Court Skanska 

- Potravinové odpady.

Ing. Karel Fronk , Skanska

Mgr. Tomáš Trubačík, Šance pro budovy

MVDr. Ing. Dana Třísková, MZe

Ing. Katarina Kajánková, Ph.D., SUEZ

 
11.

17. 4.

2020

- Komunikace environmentálních aspektů produktu se zákazníkem (certifikace, marketing).

Reporting udržitelnosti.

- Sociální a ekonomické aspekty ObH - environmentální účetnictví a reporting.

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT Praha
Ing. Vladimír Dobeš, MSc., EMPRESS

Mgr. Marek Havrda, M.A., M.P.A., Ph.D. , MIWA

Ing. Soňa Jonášova, INCIEN

Adam Gromnica, MPSV ČR

 
12.

15.5.2020

- Prezentace projektů účastníků kurzu.

- Příklady úspěšného využití principů ObH v praxi.

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT Praha
Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

 

Lokace:

Kurz bude probíhat v Konferenčním centru VŠCHT - Sázava


Adresa:
VŠCHT – SÚZ, Chemická   952 , Praha 4 – Kunratice 
Areál vysokoškolských kolejí na Jižním Městě – kolej SÁZAVA              
                                            

Spojení :

MHD – 5 min ze stanice metra Chodov, Opatov – bus č.177 a 193, zastávka VOLHA
Výborná dostupnost z dálnice D 1 ( od Brna exit  2 A )   
Možnost využití velkého parkoviště vedle KC Sázava a hlídaného parkoviště.

Obědy: v blízkosti se nacházejí 3 restaurace a menza na kolejích Volha 

Cena:

33 000 Kč bez DPH
(v ceně je velké množství přednášek renomovaných akademiků a odborníků z praxe, drobné občerstvení během kurzu, exkurze).

Přihlášení na kurz

Přihlašování na kurz probíhá pomocí elektronického přihlašovadla

FB:

Přidejte se k nám do skupiny na FB, kde jsou umisťovány novinky týkající se kurzu.

V případě zájmu či dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na emailu: marketa.seresova@vscht.cz

Mediální partner:

OF (originál)                  treti_ruka_cmyk (originál)

     

Aktualizováno: 18.4.2019 12:50, Autor: Markéta Šerešová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi