Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Odborné kurzy (profesní, certifikační) → Kurz Oběhové hospodářství
iduzel: 37589
idvazba: 39449
šablona: stranka_obrazek_vertical
čas: 23.6.2024 04:25:05
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 37589
idvazba: 39449
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'cv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/kurzy-cv/obehove-hospodarstvi'
iduzel: 37589
path: 1/943/50316/947/963/37589
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kurz Oběhové hospodářství

kurz_upraveno

5. ročník kurzu - září 2022/květen 2023

 

5. ROČNÍK KURZU BYL ZRUŠEN.

 


Kurz se koná pod záštitou:

 ◳ MZP_logo_RGB_v2 (gif) → (originál) ◳ phpThumb_generated_thumbnail (jpg) → (originál)  ◳ mpo-logo (jpg) → (originál)


Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze bude pořádat již 5. ročník kurz celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství, který je unikátním a jediným kurzem svého druhu v ČR.

Co skutečně oběhové hospodářství znamená a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní?

Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU. Podle nejnovějších odhadů by v EU přechod na oběhové hospodářství mohl k roku 2030 vytvořit až 2 miliony pracovních míst a ušetřit 600 miliard EUR. Avšak pro úspěšnou realizaci tohoto ambiciózního plánu je potřeba vytvořit novou generaci manažerů, leadrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí.

Oběhové hospodářství je trendem, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie. Adaptace průmyslu a obchodu na globální výzvy, které přináší např. změna klimatu je výzvou pro malé a střední podnikatele stejně tak jako pro nadnárodní společnosti. Mnohé firmy již principy oběhového hospodářství uvádí jako prioritní pilíře rozvoje.

Kurz přináší účastníkům nejnovější informace z oblasti, která vytváří nové příležitosti pro rozvoj firem i společnosti jako takové. Jedná o efektivní platformu pro sdílení poznatků, názorů a zkušeností v nově se rozvíjející disciplíně, která propojuje účastníky z řad soukromé, akademické a neziskové sféry s lektory, jimiž jsou renomovaní akademici, odborníci z praxe či zástupci různých ministerstev.

Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují o strategiích volených pro zajištění resilience podniku a vyhledávání nových příležitostí. 


 
Odborný garant kurzuprof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA.

Organizační zajištění kurzu: RNDr. Markéta Šerešová

Rozsah kurzu: září 2022 - květen 2023, 11 celodenních výukových bloků, dvoudenní exkurze

Kurz probíhá vždy v pátek od 9:00 do 16:30 včetně přestávky na oběd a dvou přestávek na občerstvení.


Cíl kurzu

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí, bude mít komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. 

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát kurzu celoživotního vzdělávání.


Předběžný program kurzu

5. ROČNÍK KURZU BYL ZRUŠEN.

Program 5. ročníku se stále vyvíjí. Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v programu.

Blok Termín Téma bloku Přednášející
1.

16. 9. 2022

- Oběhové hospodářství: východiska a principy.

-  Legislativa a strategické dokumenty. 

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., VŠCHT Praha

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ Water CZ

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., MŽP

 

2.

7. 10. 2022

-Environmentální problémy - příčiny, důsledky, hodnocení.

- Suroviny a výroba.

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., VŠCHT Praha

doc. RNDr. Václav Cílek CSc., Geologický ústav AV ČR

Ing. Michal Šyc, Ph.D., AV ČR

Ing. Pavlína Kulhánková, MPO

3.

3.- 4. 11. 2022

- Aplikace principů ObH do praxe.

- Zadání vlastních projektů účastníků.

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., Ph.D., MBA., VŠCHT Praha

4 25. 11. 2022

- Produktová ekologie.

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., VŠCHT Praha

RNDr. Miloš Polák, Ph.D.

Lenka Harcubová, Potex

Mgr. Jan Kulhánek, MgA., VŠCHT Praha

MgA. Eliška Knotková, VŠCHT Praha

5. 9. 12.2022

- Energetika.

- Chytrá města.

- Exkurze do budovy Ústředí budovy ČSOB, Praha.

doc. Ing. Jan Macák, CSc., VŠCHT Praha

Milan Kazda, Kněžice

doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph. D., VŠCHT Praha

Ing. Karel Fronk, Skanska

6.

20. 1. 2023

- Distribuce.

- Digitalizace.

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., VŠCHT Praha

Ing. Aleš Paulu, VŠCHT Praha

Bude doplněno.

7.

3. 2. 2023

- Předcházení vzniku odpadů - prevence, repase, opravy.

- Sdílená ekonomika.

Ing. Terezie Pačesová, Green Solution

Mgr. Regina Hulmanová, MPSV ČR

Roman Vilkus, Karolína Pekárková, Groupe Seb

Jiří Sedlák, Bezobalu

Bude doplněno.

8.

24. 2. 2023

-Vodní hospodářství.

-Využití odpadních vod.

-Extrakce živin a energie.

-Exkurze na UČOV Praha.

Ing. Ondřej Beneš, PhD, MBA., LLM., VEOLIA ČR

Mgr. Michal Šereš, UK Praha

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodní Vltavy

9.

17. 3. 2023

-Sběr, svoz, logistika, recyklace.

- Bariéry pro zavádění ObH do praxe.

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ Water CZ

doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D., VÚT v Brně

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., VŠCHT Praha

Bude doplněno.

10.

21. 4. 2023

- Bioekonomika. 

- Odpadové hospodářství ČR.

doc. Ing. David Kubička, Ph.D. MBA., VŠCHT Praha

Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.

RNDr. Petra Innemanová, Ph.D., PřF UK, Dekonta

Mgr. Petr Špičák, SUEZ Water CZ

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA. VŠCHT

 

11.

5. 5. 2023

- Prezentace projektů účastníků kurzu.

- Příklady úspěšného využití principů ObH v praxi.

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., Ph.D., VŠCHT Praha

Lokace

Pokud bude možná fyzická výuka, kurz bude probíhat v Konferenčním centru VŠCHT - Sázava. 

V případě neutěšené pandemické situace bude kurz probíhat on-line přes aplikaci MS Teams. Jakmile situace dovolí, bude se kurz konat fyzicky.

Adresa:

VŠCHT – SÚZ, Chemická   952 , Praha 4 – Kunratice 
Areál vysokoškolských kolejí na Jižním Městě – kolej SÁZAVA 

MHD – 5 min ze stanice metra Chodov, Opatov – bus č.177 a 193, zastávka VOLHA
Výborná dostupnost z dálnice D 1 ( od Brna exit  2 A )   
Možnost využití velkého parkoviště vedle KC Sázava a hlídaného parkoviště.

Obědy: v blízkosti se nacházejí 3 restaurace a menza na kolejích Volha 


Cena

44 000 Kč bez DPH
(v ceně je velké množství přednášek renomovaných akademiků a odborníků z praxe, drobné občerstvení během kurzu, exkurze).

Přihlášení na kurz

5. ROČNÍK KURZU BYL ZRUŠEN. 

V případě zájmu či dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na emailu: marketa.seresova@vscht.cz


Reference účastníků

„Kurz a kontakty v něm získané mají obrovský přesah do mé práce, takže je to obohacující nejen pro mě jako člověka, ale i pro naši společnost.” 

  Klára Hálová, Mattoni

„Kurz oběhového hospodářství je vhodný nejen pro "kované" odpadové hospodáře či ekology. Naopak si myslím, že kurzem nabité poznatky je možné využít v každém jednotlivém kroku vývoje, výroby, prodeje výrobku či následné recyklace a využití odpadu. Jako největší přednost kurzu vnímám účast přenášejících odborníkům na slovo vzatých. Vzájemné propojení často protichůdných sfér, akademické půdy se zákonodárnou sférou a zároveň odborníků z praxe Vám poodkryje zásadní problémy, které jednotliví lidé na každé straně barikád řeší." 

Veronika Vojtová, Veolia Vedlejší produkty ČR

„Pracuji v odpadech více jak 20 let a je dobře, když získávám přehled o aktuálních trendech v jednotlivých oblastech nakládání s odpady, cirkulární ekonomice a legislativě. Jsem také rád za  kontakt s ostatními účastníky kurzu z různých oborů." 

Pavel Berka, Remat Glass 


Jako partneři se na přípravě a realizaci kurzu podílejí:

SUEZ (výška 215px)RGB_VEOLIA_HD (originál)   wasten_logo_250 (originál)

Mediální partneři:

OF (originál)     treti_ruka_cmyk (originál) SVET_BALENI_logo_20 let_mensi (originál)ZaPmag (originál)SystemyLogistikyCZ_c (originál)

     

Aktualizováno: 5.9.2022 13:58, Autor: Markéta Šerešová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi