Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Odborné kurzy (profesní, certifikační) → Kurz Oběhové hospodářství
iduzel: 37589
idvazba: 39449
šablona: stranka_submenu
čas: 30.11.2021 13:32:25
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kurz Oběhové hospodářství

5.ročník kurzu - září 2021/květen 2022

5. ročník kurzu byl zrušen. 

 ◳ The Creative Edition (1) (png) → (originál)

 Akce se koná pod zášitou:

 ◳ MZP_logo_RGB_v2 (gif) → (originál) ◳ mpo-logo (jpg) → (originál) ◳ phpThumb_generated_thumbnail (jpg) → (originál)

 


„Kurz a kontakty v něm získané mají obrovský přesah do mé práce, takže je to obohacující nejen pro mě jako člověka, ale i pro naši společnost.” 

  Klára Hálová, Mattoni

„Kurz oběhového hospodářství je vhodný nejen pro "kované" odpadové hospodáře či ekology. Naopak si myslím, že kurzem nabité poznatky je možné využít v každém jednotlivém kroku vývoje, výroby, prodeje výrobku či následné recyklace a využití odpadu. Jako největší přednost kurzu vnímám účast přenášejících odborníkům na slovo vzatých. Vzájemné propojení často protichůdných sfér, akademické půdy se zákonodárnou sférou a zároveň odborníků z praxe Vám poodkryje zásadní problémy, které jednotliví lidé na každé straně barikád řeší." 

Veronika Vojtová, Veolia Vedlejší produkty ČR

„Pracuji v odpadech více jak 20 let a je dobře, když získávám přehled o aktuálních trendech v jednotlivých oblastech nakládání s odpady, cirkulární ekonomice a legislativě. Jsem také rád za  kontakt s ostatními účastníky kurzu z různých oborů." 

Pavel Berka, Remat Glass 


     INCIEN (výška 215px)   SUEZ (výška 215px)RGB_VEOLIA_HD (originál)   wasten_logo_250 (originál)

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze bude pořádat už pátý kurz celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství.

Jako partneři se na přípravě a realizaci kurzu podílejí:
Institut Cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s. , Veolia Česká republika, a.s. a  klastr WASTEN.

Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU. Podle nejnovějších odhadů by v EU přechod na oběhové hospodářství mohl k roku 2030 vytvořit až 2 miliony pracovních míst a ušetřit 600 miliard EUR. Avšak pro úspěšnou realizaci tohoto ambiciózního plánu je potřeba vytvořit novou generaci manažerů, leadrů a občanů, kteří se budou schopni efektivně orientovat a využít nových možností, které koncept oběhového hospodářství nabízí.

Oběhové hospodářství je trendem, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje Evropské unie. Adaptace průmyslu a obchodu na globální výzvy, které přináší např. změna klimatu je výzvou pro malé a střední podnikatele stejně tak jako pro nadnárodní společnosti. Mnohé firmy již principy oběhového hospodářství uvádí jako prioritní pilíře rozvoje. Ale co skutečně oběhové hospodářství znamená a jaké příležitosti přináší těm, kteří jeho potenciál začnou vnímat mezi prvními? Jak nastavit nové business modely tak, aby byly udržitelné, v souladu s legislativou a zároveň inovativní? Kurz přináší účastníkům nejnovější informace z oblasti, která vytváří nové příležitosti pro rozvoj firem i společnosti jako takové. 

 

Odborný garant kurzuprof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA.

Organizační zajištění kurzu: RNDr. Markéta Šerešová

Rozsah kurzu: září 2021 - květen 2022, 12 celodenních výukových bloků, dvoudenní exkurze

Kurz probíhá vždy v pátek od 9:00 do 16:30 včetně přestávky na oběd a dvou přestávek na občerstvení.

 

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, kterou podporuje Evropská komise a která v následujících letech bude ovlivňovat široké spektrum činností od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU.

 

Profil absolventa: 

Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí, bude mít komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují o strategiích volených pro zajištění resilience podniku a vyhledávání nových příležitostí. 

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát kurzu celoživotního vzdělávání.

 

Předběžný program kurzu:

Program 5. ročníku se stále vyvíjí. Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v programu.

Blok Termín, anotace  Téma bloku Přednášející
1.

10.9.

2021

- Oběhové hospodářství: východiska, principy a legislativa

-  Strategické dokumenty 

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., VŠCHT Praha

Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., MŽP

Ing. Pavlína Kulhánková, MPO 

2.

24.9.

2021

-Environmentální problémy - příčiny, důsledky, hodnocení

- Koncepce LCT

- Ekodesign

- Reporting udržitelného rozvoje

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., VŠCHT Praha

Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D., VŠCHT Praha

MgA. Eliška Knotková, Balance is Motion, VŠCHT Praha

MgA. Jan Kulhánek, VŠCHT Praha

3.

8.10. 2021

- Distribuce B2C.

Chytrá města

- Exkurze do budovy Mercury - ukázka dekonstrukce budovy

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., Ph.D., MBA.

Mgr. Regina Hulmanová, MPSV

Ing. Karel Fronk, Skanska

4 22.10. 2021

- Výroba: Energetika a management zdrojů a procesů

doc. Ing. Jan Macák, CSc, VŠCHT Praha

Milan Kazda, Kněžice

Ing. Vladimír Dobeš, MSc., Empress

MSc. Pavel Zedníček, INCIEN

5. 11.-12.11. 2021

- Dvoudenní exkurze na Jižní Moravě

- Aplikace principů ObH do praxe

- Vlastní projekty účastníků kurzu - hledání příležitostí pro cirkulární business modely

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., VŠCHT Praha

Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

6.

3.12.

2021

- Voda v oběhovém hospodářství

- Technologie čištění odpadních vod

- Praktické příklady úspory vody ve výrobním podniku

- Exkurze na ÚČOV Praha

Ing. Ondřej Beneš, PhD, MBA., LLM., VEOLIA ČR

Mgr. Michal Šereš, Dekonta

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodní Vltavy

7.

14.1.

2022

-Spotřeba

- Předcházení vzniku odpadů - prevence, repase, opravy

- Sdílená ekonomika

Ing. Terezie Pačesová, Green Solution

Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

Mgr. Marek Havrda, M.A., M.P.A., Ph.D., MiWa

Ing. Jana Lavrenčíková Myšková, Ph. D., PVK a.s.

Doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., VŠCHT Praha 

Mgr. Stepan Vashkevich, INCIEN

Roman Vilkus, Karolína Pekárková, Groupe Seb

8.

11.2.

2022

-Sběr, svoz, logistika, recyklace

- Bariéry pro zavádění ObH do praxe

Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., SUEZ Využití zdrojů

Doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D., VÚT v Brně

Ing. Cyril Klepek, CYRKL

Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

9.

4.3.

2022

- Přehled recyklačních technologií

doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D., VŠCHT Praha

Ing. Petr Novotný, INCIEN

RNDr. Miloš Polák, Ph.D.

Pavel Berka, Remat Glass

Katarina Kajánková, PhD., SUEZ CZ

Ing. Václav Bassetto, CIUR

Ing, Soňa Jonášová, INCIEN

Lenka Harcubová, Potex 

10.

25.3.

2022

- Odpadové hospodářství v ČR

Ing. Martin Zemek Ph.D., ČIŽP

Mgr. Petr Špičák, SUEZ Využití zdrojů

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA. VŠCHT

RNDr. Petra Innemanová, Ph.D., PřF UK, Dekonta

Ing. Soňa Jonášova, INCIEN

Ing. Michal Šyc, Ph.D., AV ČR

doc. Ing. David Kubička, Ph.D. MBA., VŠCHT 

11.

8. 4.

2022

-Energie z odpadů

- Technologie ochrany ovzduší

doc. Ing. František Skácel, CSc., VŠCHT Praha

Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

doc. Dr. Ing. Martin Kubal, VŠCHT Praha

Ondřej Černý, EFG Rapotín

Ing. Michal Šyc, Ph.D., AV ČR

Katarína Kajánková, Ph.D. SUEZ ČR

12.

13.5.2022

- Prezentace projektů účastníků kurzu.

- Příklady úspěšného využití principů ObH v praxi.

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., Ph.D., VŠCHT Praha
Ing. Soňa Jonášová, INCIEN

 

Lokace:

Pokud bude možná fyzická výuka, kurz bude probíhat v Konferenčním centru VŠCHT - Sázava. 

V případě neutěšené pandemické situace bude kurz probíhat on-line přes aplikaci MS Teams. Jakmile situace dovolí, bude se kurz konat fyzicky.

Adresa:
VŠCHT – SÚZ, Chemická   952 , Praha 4 – Kunratice 
Areál vysokoškolských kolejí na Jižním Městě – kolej SÁZAVA 

Spojení :

MHD – 5 min ze stanice metra Chodov, Opatov – bus č.177 a 193, zastávka VOLHA
Výborná dostupnost z dálnice D 1 ( od Brna exit  2 A )   
Možnost využití velkého parkoviště vedle KC Sázava a hlídaného parkoviště.

Obědy: v blízkosti se nacházejí 3 restaurace a menza na kolejích Volha 

Cena:

35 000 Kč bez DPH
(v ceně je velké množství přednášek renomovaných akademiků a odborníků z praxe, drobné občerstvení během kurzu, exkurze).

Přihlášení na kurz

Přihlašování na kurz probíhá pomocí elektronického přihlašovadla

FB:

Přidejte se k nám do skupiny na FB, kde jsou umisťovány novinky týkající se kurzu.

V případě zájmu či dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat na emailu: marketa.seresova@vscht.cz

Mediální partneři:

OF (originál)     treti_ruka_cmyk (originál) SVET_BALENI_logo_20 let_mensi (originál)ZaPmag (originál)SystemyLogistikyCZ_c (originál)

     

Aktualizováno: 7.9.2021 16:43, Autor: Markéta Šerešová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi