Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaCeloživotní vzdělávání → Kurzy pro odbornou veřejnost → Kurzy a semináře
iduzel: 47983
idvazba: 53929
šablona: stranka
čas: 12.11.2019 05:16:05
verze: 4621
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/?event-type-group=kurzy-ukp,seminare-ukp
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kurzy a semináře

Systémy řízení jakosti a bezpečnosti potravin

Školící a konzultační středisko Ministerstva zemědělství ČR pro zavádění systému kritických bodů (HACCP) při Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT pořádá v kurzy pro profesionální pracovníky v potravinářství, zástupce podniků i pro zájemce z řad veřejnosti.

Právě otevřené kurzy a semináře se zobrazují níže s možností se na ně přihlásit.

Individuální kurzy a poradenství

Nabízíme také individuální kurzy přímo ve vaší firmě nebo poradenství v oboru naší činnosti.

Nejste zalogován/a (anonym)

Kurzy UKP

Kurz Termín Cena Přihlašování do Detaily Přihlášení
Interní auditor systémů bezpečnosti potravin dle požadavků standardů GFSI (IFS, BRC, FSSC 22000) 26.11.2019 2900 Kč 16.11.2019 20:00 Detail Přihlásit

Interní auditor systémů bezpečnosti potravin dle požadavků standardů GFSI (IFS, BRC, FSSC 22000)

 
Popis kurzu:

Součástí tohoto kurzu jsou požadavky standardů IFS, BRC a FSSC 22000 na provádění interních auditů systému jakosti, včetně požadavků na auditory a jejich znalosti dle ČSN EN ISO 19011:2018.

Program:
 • Aktuální přístupy k výkladu požadavků standardů IFS, BRC a FSSC 22000 týkající se plánování a provádění programů interních auditů. Formy dokumentace interních auditů. 
 • Požadavky na provedení interního auditu (typy auditů, psychologie auditu, nezávislý auditor) dle ČSN EN ISO 19011:2018.
 • Zkušenosti z auditů – nejčastější chyby a nedostatky v řízení a provádění programu interních auditů   
 • Interní inspekce provozu – přístupy k jejich plánování a provádění 
Přednášející:Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.
Datum konání: 26.11.2019
Čas konání: 09:00-16:00
Přihlašování do: 16. listopadu 2019 20:00
Cena kurzu: 2900 Kč
Storno podmínky: Přihláška na kurz je závazná. Zrušení je možné nejpozději do 5 pracovních dní před konáním kurzu. V případě neomluvené neúčasti si vyhrazujeme právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. Vyplněním přihlášky souhlasíte se storno podmínkami.
Místo konání: VŠCHT Praha, Technická 3, 166 28 Praha
Kontakt - další informace:

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Vložné je hrazeno buď v hotovosti při prezenci nebo na základě faktury, která je vystavována po konání kurzu. 

 

V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení včetně oběda.

V rámci kurzu účastníci obdrží tištěné studijní materiály.

Kurz bude zakončen písemným testem.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu od Školícího a konzultačního střediska Ministerstva zemědělství ČR pro zavádění HACCP při Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha.

 

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:

Ing. Magdaléna Hrubá

+420 220 44 5103

+420 725 916 891

hrubam@vscht.cz

 

Vybrané požadavky na suroviny a obalové materiály. Výběr a hodnocení dodavatelů. 12.11.2019 2900 Kč 06.11.2019 17:00 Detail Kapacita akce je překročena

Vybrané požadavky na suroviny a obalové materiály. Výběr a hodnocení dodavatelů.

 
Popis kurzu:

Tento kurz je zaměřen na požadavky mezinárodních standardů bezpečnosti potravin GFSI ve vztahu k používaným surovinám a obalovým materiálům a problematice nákupu, výběru a hodnocení dodavatelů surovin, obalů a služeb.  Součástí kurzu jsou požadavky na sestavení specifikací, metody jejich schvalování a požadavky na podobu prohlášení o shodě, metody provádění auditů u dodavatelů, kontroly jednotlivých dodávek surovin a způsoby hodnocení dodavatelů. Jsou prezentovány příklady vzorových dokumentů.

Program:
 • Specifikace surovin a obalových materiálů včetně požadavků na alergeny a GMO (požadavky na obsah specifikací a jejich revizi, prohlášení o shodě pro obalové materiály).
 • Specifikace služeb souvisejících s bezpečností potravin (příklady vybraných služeb a požadovaná náplň jejich specifikací – např. DDD, doprava, praní prádla, odvoz odpadů, externí údržba)
 • Vývoj a modifikace výrobku a vliv na revize stávajících specifikací (postupy založené na analýze nebezpečí, vedení záznamů, testy trvanlivosti, kontrola značení)
 • Výběr a schvalování dodavatelů surovin, obalů a služeb (příklady kritérií pro výběr a schvalování – vzorky, certifikace, audity dodavatelů, samohodnotící dotazníky), požadavky na vedení příslušné dokumentace a příklady vzorových dokumentů.
 • Hodnocení dodavatelů surovin, obalů a služeb (příklady hodnotících kritérií a bodování, kategorizace dodavatelů), požadavky na vedení příslušné dokumentace a příklady vzorových dokumentů.
Přednášející:Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.
Datum konání: 12.11.2019
Čas konání: 09:00-16:00
Přihlašování do: 6. listopadu 2019 17:00
Cena kurzu: 2900 Kč
Storno podmínky: Přihláška na kurz je závazná. Zrušení je možné nejpozději do 5 pracovních dní před konáním kurzu. V případě neomluvené neúčasti si vyhrazujeme právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. Vyplněním přihlášky souhlasíte se storno podmínkami.
Místo konání: místnost B268, 2. patro vpravo, VŠCHT Praha, Technická 3, 166 28 Praha
Kontakt - další informace:

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Vložné je hrazeno buď v hotovosti při prezenci nebo na základě faktury, která je vystavována po konání kurzu. 

 

V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení včetně oběda.

V rámci kurzu účastníci obdrží tištěné studijní materiály.

Kurz bude zakončen písemným testem.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu od Školícího a konzultačního střediska Ministerstva zemědělství ČR pro zavádění HACCP při Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha.

 

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:

Ing. Magdaléna Hrubá

+420 220 44 5103

+420 725 916 891

hrubam@vscht.cz

 

Požadavky GFSI standardů (IFS, BRC a FSSC 22000) 10.12.2019 2900 Kč 03.12.2019 17:00 Detail Přihlásit

Požadavky GFSI standardů (IFS, BRC a FSSC 22000)

 
Popis kurzu:

V rámci kurzu se seznámíte s aktuálními přístupy k výkladu vybraných požadavků GFSI standardů (IFS, BRC a FSSC 22000). Kurz je určen pro pracovníky společností se zavedeným systémem bezpečnosti potravin podle jedné z těchto norem, ale i těm, kteří se na certifikaci teprve připravují.

Program:
 • Přehled používaných GFSI standardů v potravinářských provozech v ČR s objasněním jejich specifik a rozdílů (IFS verze 6.1, BRC verze 8, FSSC 22000 verze 4.1).

 

 • Výklad jednotlivých požadavků GFSI standardů dle hlavních kapitol (systém kritických bodů (HACCP), prvky systému řízení jakosti, prostředí provozu, kontrola výrobku, kontrola výrobního procesu, požadavky na personál) se zdůrazněním výkladu nových a problematických oblastí (např. falšování).

 

 • V rámci výkladu požadavků uvádění praktických příkladů a modelových situací s využitím vzorových dokumentů a formulářů, se zaměřením na objasnění konkrétních dotazů a požadavků ze strany účastníků kurzu.
Přednášející:Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.
Datum konání: 10.12.2019
Čas konání: 09:00-16:00
Přihlašování do: 3. prosince 2019 17:00
Cena kurzu: 2900 Kč
Storno podmínky: Přihláška na kurz je závazná. Zrušení je možné nejpozději do 5 pracovních dní před konáním kurzu. V případě neomluvené neúčasti si vyhrazujeme právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. Vyplněním přihlášky souhlasíte se storno podmínkami.
Místo konání: VŠCHT Praha, Technická 3, 166 28 Praha
Kontakt - další informace:

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Vložné je hrazeno buď v hotovosti při prezenci nebo na základě faktury, která je vystavována po konání kurzu. 

 

V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení včetně oběda.

V rámci kurzu účastníci obdrží tištěné studijní materiály.

Kurz bude zakončen písemným testem.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu od Školícího a konzultačního střediska Ministerstva zemědělství ČR pro zavádění HACCP při Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha.

 

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:

Ing. Magdaléna Hrubá

+420 220 44 5103

+420 725 916 891

hrubam@vscht.cz

 

Přehled potravinářské legislativy 19.11.2019 2900 Kč 12.11.2019 10:31 Detail Přihlásit

Přehled potravinářské legislativy

 
Popis kurzu:

V rámci tohoto kurzu je představen přehled aktuálně platné evropské i národní potravinářské legislativy a výklad některých vybraných požadavků.

Program:
 • Standardy bezpečnosti potravin (FSCC 22000, BRC, IFS Food, HACCP) a jejich vztah k legislativním požadavkům ČR a EU
 • Zdroje informací o evropské a české legislativě
 • Legislativa ČR a EU pro výrobce potravin a obalových materiálů, se zaměřením na Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, Zákon o potravinách, a požadavky na kontaktní materiály s potravinami
 • Potraviny nového typu
 • Aktuální stav v oblasti kontaminantů v potravinách a další informace týkající se bezpečnosti potravin
 • Připravované novely prováděcích předpisů
Přednášející:Ing. Leona Petrová, Ph.D.
Datum konání: 19.11.2019
Čas konání: 09:00-16:00
Přihlašování do: 12. listopadu 2019 10:31
Cena kurzu: 2900 Kč
Storno podmínky: Přihláška na kurz je závazná. Zrušení je možné nejpozději do 5 pracovních dní před konáním kurzu. V případě neomluvené neúčasti si vyhrazujeme právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % ceny kurzu. Vyplněním přihlášky souhlasíte se storno podmínkami.
Místo konání: VŠCHT Praha, Technická 3, 166 28 Praha
Kontakt - další informace:

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Vložné je hrazeno buď v hotovosti při prezenci nebo na základě faktury, která je vystavována po konání kurzu. 

 

V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení včetně oběda.

V rámci kurzu účastníci obdrží tištěné studijní materiály.

Kurz bude zakončen písemným testem.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu od Školícího a konzultačního střediska Ministerstva zemědělství ČR pro zavádění HACCP při Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha.

 

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:

Ing. Magdaléna Hrubá

+420 220 44 5103

+420 725 916 891

hrubam@vscht.cz

 

Semináře UKP

Semináře jsou jedním z výsledků projektu QK1910100 Vliv reformulace na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti potravinářských výrobků, který je podpořen z „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025: ZEMĚ“.

 

Semináře jsou pro účastníky zdarma.

 

× Nejsou vyhlášené žádné akce.
Aktualizováno: 10.5.2019 11:50, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi